V tábore zažili obdobie Rakúsko-Uhorska

Jazdecký klub EXCEL MADON Rimavské Brezovo zorganizoval animačné podujatie pod názvom- Husári v regióne Gemer – Malohont / Huszárok Gemer – Malohont regióban II. Konal sa 19. augusta a jeho hlavným cieľom bolo priblížiť návštevníkom podujatia minulosť – obdobie Rakúsko-Uhorska, spôsob života v spoločnosti, zvyky a tradície.

Návštevníci mali možnosť v rámci podujatia na krátku dobu preniesť sa do dôb minulých a prostredníctvom animátorov zažiť atmosféru doby, kedy sme boli súčasťou Rakúsko-Uhorska. Mali možnosť ochutnať Kočišský guľáš ako aj tradičné jedlá husárov, ktoré boli jednoduché, varili sa z dostupných surovín, hlavne ovsa, fazule, piekli sa nekysnuté placky, ako náhrada chleba tiež z pomletého ovsa, ktorým sa kŕmili aj kone, nakoľko život husárov bol úzko spätý s chovom koní.

Nevyhnutnou výbavou každého husára bol jeho kôň a tie v uhorskej a cisárskej armáde mali vždy veľké uplatnenie. Ťažšie typy sa využívali pre dragúnske a delostrelecké vojsko a pre husárov boli najvhodnejšie ľahšie a rýchle teplokrvníky. Husári sa využívali na výzvedné účely a na rýchle a nečakané prepady nepriateľa. Spočiatku to boli jednotky uhorskej domobrany. Medzi husármi boli prevažne Maďari, ale aj Slováci a príslušníci ostatných národností žijúcich v mnohonárodnostnom Uhorsku. Svojimi aktivitami sa zúčastňovali bojov s tureckými vojskami, ktoré okupovali územie aj v Gemeri – Malohonte, čoho svedkom sú pozostalé ruiny na Sobôtke, kde bolo proti turecké opevnenie, most v Zelenom – mestskej časti okresného mesta Poltár, ako aj turecký most v Hnúšti – miestna časť Maša.

Súčasťou života husára boli kone, na ktorých denne bojovali a starali sa o poriadok na celom území Rakúsko-Uhorska. V rámci animácii počas podujatia návštevníci mali možnosť dať si aj vyložiť osud z cigánskych kariet, vidieť animáciu naháňania zlodeja husármi a popravu mladej zlodejky, udelenie milosti dievčine hriešnici ako aj  popravu starej bosorky za nekalé praktiky v mágii.

Realizáciou projektu sme priblížili návštevníkom podujatia to, ako husári vyzerali, aký mali odev, akým štýlom bojovali, ako aj prezentáciu tzv. „husárskych“ kúskov, tento názov sa u nás udomácnil ako prirovnanie k niečomu – úkonu, ktorý dokáže vykonať málokto, čo je málokedy vidieť a preto je to jedinečné. Od 18. storočia mali husári prepísanú uniformu a výzbroj. Vďaka realizácii a podpore projektu sme obstarali 2 kvalitné kompletné husárske historické kostýmy a 2 repliky husárskych šablí, ktoré nám budú vhodnou pomôckou do budúcna, nakoľko v realizácii projektov zameraných na prezentáciu našej územnej histórie a zachovanie kultúrneho dedičstva nášho regiónu plánujeme pokračovať aj do budúcna.

Podujatie bolo finančne podporené v rámci VZN 25/2014  komisiou poslancov BBSK, sumou 2100 eur.


Zdroj: Veronika Muránska, sponzorovaný článok

BBSK