V tábore prezreli deťom zúbky a doktor sa povozil na koni

V Rimavskom Brezove sa konal ďalší tábor pre deti a mládež vo veku od 4 do 18 rokov, ktoré nemajú kam ísť na prázdniny. Deti z územia BBSK sa ho zúčastnili 15. augusta až 19. augusta. Cieľom bolo umožniť, aby tieto deti a mládež mali počas letných prázdnin zabezpečené aktívne trávenie svojho voľného času a nesedeli doma samé pri počítačoch, televízii. Chceli sme im dopriať radosť z pohybu, naučiť ich základom jazdenia na koni. Počas tábora sme všetky deti naučili základom starostlivosti o kone, zapájali ich do prác súvisiacich s chovom a starostlivosťou kone, aby mali sebavedomie a pocit, že dokážu aj sami sa postarať o zvieratká. Nakoľko bol 30. júla aj medzinárodný deň priateľstva, chceli sme deti naučiť vzájomnej tolerancii sa navzájom, bez rozdielu veku, rasy či náboženstva.

Prostredníctvom rôznych tvorivých dielní sme u nich rozvíjali motoriku, učili ich základom ručného šitia, vyrobili si vlastné maňušky, záložky do kníh, ktorými sa medzi sebou obdarovali po konci tábora, aby mali na seba pamiatku. Prostredníctvom neformálnych zaujímavých prednášok sme ich oboznamovali s našim regiónom, jeho danosťami a zaujímavosťami. Zapájali sme ich aj do aktivít súvisiacich s upratovaním, domácimi prácami, ako umývanie riadu, odprataniu si vecí po sebe, učili ich vzájomnej tolerancii sa a pomoci si navzájom medzi sebou. Samozrejme deti sme viedli aj k zdravému životnému štýlu, potrebe pohybu a športovania, pre dobrý pocit a zdravie. Podarilo sa nám zorganizovať aj podujatie s názvom „Zubár na koni“. Za odmenu naučenia sa správneho čistenia zúbkov a pár konzultáciách o problémoch chrupu našich účastníkov sme doktora zubára, posadli na koníka a spolu s deťmi povozili.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou BBSK v rámci VZN 36/2019, s výškou dotácie 750 eur.

Zdroj: Veronika Muránska

BBSK