Spustili ďalšiu fázu projektu „Centrá obnovy Gemera“

Organizácia Obnovme Gemer v rámci projektu „Centrá obnovy Gemera“ vytvorila dve nové strediská, v obci Bátka a v obci Plešivec. Komplementárnymi aktivitami projektu je komunitné centrum v Plešivci a mimoškolské vzdelávacie zariadenie pre deti zo sociálne slabšieho prostredia. Projekt je podporený prostredníctvom nórskych fondov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Minulý týždeň sa na otváracej konferencii v hoteli Zlatý Býk v Rimavskej Sobote stretlo približne 60 odborníkov a aktivistov. Išlo o spustenie ďalšej fázy, cieľom ktorej je rozšírenie dobrých skúseností v rámci regiónu a vytvorenie priestoru na dialóg medzi miestnymi komunitami a odborníkmi v oblasti regionálneho rozvoja. 

Súčasťou konferencie boli aj dva odborné panely. Prvý panel pod názvom „Ochrana pamiatok na Gemeri“, viedli  odborníci v tejto téme  – nový riaditeľ Pamiatkového úradu Pavol Ižvolt, zakladateľ občianskeho združenia Gotická cesta Dávid Raška a primátor mesta Fiľakovo Attila Agócs. 

Druhý panel pod názvom „Aktívne zapojenie rómskych komunít“ bol zameraný na konkrétne skúsenosti z regiónu Gemer. V rámci neho vystúpili starosta obce Radnovce Aladára Bari, bývalý poslanec NR SR Štefan Vavrek a analytik Inštitútu Mateja Bela, Juraj Kuruc. Všetci panelisti sa zhodli na tom, že aktívne rómske komunity prinášajú pestrosť a pozitívny efekt pre región, ako i pre spoločnosť samotnú.

riaditeľ Pamiatkového úradu Pavol Ižvolt

Podľa slov Pavla Ižvolta, ktorý je súčasťou projektu Obnovme Gemer, sa ako pamiatkari snažili vymyslieť nápad, akým spôsobom by sa dalo spojiť prácu s marginalizovanými komunitami a zároveň aj s obnovou kultúrneho dedičstva. Gemer podľa neho patrí k najatraktívnejším regiónom Slovenska. „Je tu veľké množstvo historických stavieb, ktorých väčšina nie je zapísaná, ako národná kultúrna pamiatka. Sú to rôzne pamätihodnosti, kaplnky a objekty ľudovej architektúry, pomníky, kríže a podobne,“ hovorí pre vobraze.sk riaditeľ Pamiatkového úradu Pavol Ižvolt. Jedným z cieľov tohto projektu je podľa neho nejakým spôsobom ich zachrániť.

„Starať sa o ne a trošku naštartovať celkový postoj komunity k týmto objektom,“ povedal. Ako vysvetlil, idea je v tom, aby Rómovia vyrábali v centrách veci, ktoré sú nedostatkové, až príliš luxusné na stavebnom trhu ako drevený štiepaný šindeľ, alebo foršňové dlážky do historických objektov alebo hasené vápno. „Do budúcnosti by sa sortiment mohol aj rozšíriť. Sú to prvky, ktorých výroba by mohla byť užitočná aj pre samosprávy, ktoré by si mohli opravovať svoje pamiatky,“ dodal.

Na podujatie prijali pozvanie aj predstavitelia Nórskeho Inštitútu pre Remeslá (Norsk Handverksinstittut),  ktorí sú partnermi projektu „Centrá obnovy Gemera“. Riaditeľ inštitútu Eivind Falk, zdôraznil dôležitosť zachovania a obnovy tradičných remesiel v regióne nielen z pohľadu kultúrnych hodnôt, ale aj celkového rozvoja komunít.

Zdroj: vobraze.sk, tlačová správa Obnovme Gemer

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“