Prehľad bohoslužieb počas vianočných sviatkov

Prinášame vám prehľad bohoslužieb a obradov v miestnych kostoloch rímskokatolíckej, evanjelickej a reformovanej cirkvi v Rimavskej Sobote počas vianočných sviatkov a na Nový rok.

Reformovaná kresťanská cirkev, Rimavská Sobota
 1. december (sobota)
  17:00 – Poobedňajšia bohoslužba
 1. december (nedeľa)
  10:00 – Doobednajšia bohoslužba
 1. december (pondelok)
  10:00 – Doobednajšia bohoslužba

  Zdroj: rirek.sk/, Rastislav Polák, Viktória Lisáková