Potravinová banka Šimonovce už roky pomáha tým najzraniteľnejším

Potravinová banka Šimonovce bola založená ako pobočka celoslovenskej Potravinovej banky. Pod svojou spádovou oblasťou – konkrétne juh Banskobystrického kraja, pomáha prostredníctvom potravinovej pomoci tým najzraniteľnejším cez občianske združenia, ktoré majú vo svojej činnosti sociálnu a humanitárnu pomoc. Potravinovú banku Šimonovce zriadil Ernest Lakatoš, vtedajší starosta obce Šimonovce. V súčasnej dobe pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na pozícii koordinátora v rámci Národného projektu Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami.

Jeho spolupracovníkom je Stanislav Masár, ktorý pochádza z Kokavy nad Rimavicou a v súčasnej dobe pracuje ako príslušník Policajného zboru. Majú medzi sebou rozdelené územne obce, v ktorých prostredníctvom obchodného reťazca TESCO denne pomáhajú a sprostredkúvajú potravinovú pomoc. Svoju pomoc poskytujú nezištne ako dobrovoľníci a snažia sa pomôcť čo najlepšie a najefektívnejšie.

Okres Rimavská Sobota je v rámci nezamestnanosti a generačnej chudoby, ako aj sociálnej a hmotnej núdze na najvyšších miestach v štatistických údajoch. V okrese je vysoký počet obcí s prítomnosťou MRK, kde prevláda nízky príjem, chudoba a nezamestnanosť. Práve občanom v týchto lokalitách sa potravinová pomoc poskytuje najčastejšie. Potom sú tu ešte skupiny jedno rodičov a rodín v hmotnej núdzi, ktoré ledva vyžijú zo životného minima, je problém nájsť si prácu a rovnako aj skvalitniť svoju situáciu. Vďaka Potravinovej banke Šimonovce sa im aspoň trochu uľahčí ich nezávideniahodná situácia a prispeje potravinovou pomocou.

Zdroj: Veronika Muránska, PR-príspevok