Obnova kaštieľa pokračovala druhou etapou aj v závere roka

Ožďany kaštieľ
Rekonštrukcia strechy historickej budovy renesančného kaštieľa postaveného v prvej polovici 17. storočia

Obnova zhorenej strechy kaštieľa v obci Ožďany pokračovala aj koncom minulého roka. Ide už o druhú etapu obnovy, na ktorú finančne prispelo ministerstvo kultúry. Ako pre vobraze.sk uviedol Tomáš Privitzer projektový manažér Bystrickej dopravnej spoločnosti, vďaka dotácii pokračovali v záchranných prácach od októbra. Obnovená bola tak strecha na severovýchodnom a juhovýchodnom krídle kaštieľa, vrátane stužujúceho železobetónového venca, novej konštrukcie krovu a novej strešnej krytiny. „Podarilo sa nám zakryť tri zo štyroch krídiel kaštieľa,“ priblížil Privitzer a dodal, že požiadali aj o ďalší príspevok na dokončenie obnovy strechy.

Rekonštrukciou sa zabezpečilo prekrytie nosných konštrukcií objektu, čím sa odstránil negatívny dopad poveternostných vplyvov, najmä vlhkosť, zmrazovacie cykly a zatekanie do objektu. Prístupová cesta ku kaštieľu je podľa starostu obce Jána Mateja vysypaná štrkom, podobne je upravené zatiaľ aj nádvorie.

Majiteľ pracuje aj na odstránenní problémov s narušenou statikou v jednej časti budovy. Začali už vykopávať niektoré piliere a odstránili suť z nádvoria. Spoločnosť doteraz získala dotácie z ministerstva kultúry vo výške 165 tisíc eur. Podľa informácií Bystrickej dopravnej spoločnosti (BDS), ktorá je majiteľom, z vlastných prostriedkov zatiaľ preinvestovali vyše 100 tisíc eur.

Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Dominanta obce bola v roku 2019 vážne poškodená požiarom. Odniesla si to hlavne strecha kaštieľa. Plamene zničili celú nosnú konštrukciu krovu vrátane strešného plášťa z dreveného šindľa. BDS mal predtým plány obnovy tejto strechy.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky eviduje množstvo pamiatok cenných tým, že vypovedajú o živote v minulosti, o výnimočných tvorivých schopnostiach človeka, prípadne sa vzťahujú k významným osobnostiam alebo historickým udalostiam. Kaštieľ v Ožďanoch k nim právom patrí. Jeho dejiny siahajú 800 rokov dozadu.

Kaštieľ Ožďany
Kaštieľ v Ožďanoch postavili na ruinách hradu

V dôsledku mongolských nájazdov počas 13. storočia sa postupne konsolidovala obranná stratégia Uhorska a ku koncu storočia bolo na našom území postavených alebo opevnených 150 hradov. Ich úlohou bolo chrániť územie pred ďalšími nájazdmi. Na ruinách jedného z týchto hradov bol o 300 rokov neskôr postavený renesančný kaštieľ v Ožďanoch. Zaujímavosťou je, že zvyšky pôvodného gotického hradu boli včlenené do nového kaštieľa, ktorý má pôdorys nepravidelného štvoruholníka.

Je všeobecne známe, že v kaštieli žila Juliana Korponaiová-Géciová, uhorská šľachtičná, ktorá je známa aj z románu spisovateľa Móra Jókaiho ako Levočská biela pani. Za zmienku však stojí aj obdobie pôvodného gotického hradu od roku 1452 až 1460, kedy bol obsadený husitskými vojskami a jeho majiteľom sa stal Ján Jiskra z Brandýsa.

Záchrana strechy kaštieľa po prvej etape prác

Hovorí sa, že každá stavba má svoj príbeh. A každý, kto do neho zasiahne, sa stáva jeho súčasťou. Niektoré hodnoty vyzerajú navonok ako všednosť. Až pokým človek nepochopí historické súvislosti.

Kaštieľ v Ožďanoch patrí k dejinným klenotom Gemeru. Jeho hodnota pre spoločnosť, pre budúce generácie je z historického hľadiska nevyčísliteľná.

ministerstvo kultury logo

Projekt „Obnova Kaštieľa Ožďany – záchranná etapa, II. časť“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Zdroj: PR-článok

Strecha kaštiela v Ožďanoch vstáva z popola