Obec je známa aj vďaka svojej pálenici

Dnes sme navšívili kopcovitú obec severnejšie od Rimavskej Soboty, Lukovištia. V jej centre prebieha komplexná rekonštrukcia autobusovej zastávky. Obec získala na tento účel sumu približne 3,5 tis. eur z prostriedkov MAS Malohont. Železnú konštrukciu už nahradila murovaná a pribudnúť má aj strecha.

Obec je známa vďaka svojej pálenici. V uplynulých rokoch v dedinke bola zriadená Pamätná izba Ivana Kraska, ktorý sa tu narodil a je v obci aj pochovaný. Nad jeho hrobom sa týči monumentálny pamätník z bronzu. Na cintoríne je pochovaný aj jeho zať, spisovateľ Ladislav Mňačko. Obec sa nachádza pod kopcom Bankov. Dominantou obce je barokovo – klasicistický kostol. V obci je okrem pálenice aj pošta, potraviny, pohostinstvo – to však už nefunguje. Mali tam čapované kompresorom a zo správneho schodu.