Rekonštrukcia mostu vyvoláva protichodné reakcie verejnosti

Prinášame historické fotky tureckého mostu spred 40 rokov. Zaslal nám ich Ján z Rimavskej Soboty, ktorý svojho času býval aj v Poltári. Súčasná rekonštrukcia mostu však vyvoláva protichodné reakcie verejnosti.

Súvisia s parapetnými múrikmi, ktoré sú nahrádzané pieskovcovými blokmi iných rozmerov. „V našom prípade bolo cieľom rekonštrukcie obnoviť a priblížiť sa pôvodnému historickému riešeniu stavby. Nie riešeniu spred niekoľkých desiatok rokov, ale naozaj pôvodnému vzhľadu pred niekoľkých stáročí,“ vysvetlila situáciu zástupkyňa primátorky Poltára Bronislava Garajová v mestských novinách. Podľa jej slov sa počas týchto stáročí vzhľad stavby postupne menil a koruny parapetných múrikov boli pôvodne kryté veľkými pieskovcovými blokmi. Väčšinou boli napokon nahradené čadičovými cestnými obrubníkmi alebo vybetónovanou strieškou. „Takže vonkajší vzhľad parapetného múru, na ktorý sme boli desaťročia zvyknutí, vôbec nezodpovedá historickému, pôvodnému vzhľadu mosta, ku ktorému sa tvarovo a materiálovo máme priblížiť. Preto bola pre vonkajšieho pozorovateľa nepochopiteľná výmena čadičových cestných obrubníkov, ktoré sa hrou osudu ocitli na tureckom moste, za pieskovec,“ poznamenáva a odvoláva sa na rekonštrukciu pod dohľadom krajského pamiatkového úradu.

Autor projektu a architekta Peter Nižňanský podľa nej uvádza, že koruny parapetných múrikov boli pôvodne kryté veľkými pieskovcovými blokmi, z ktorých sa zachovalo už len niekoľko veľmi výrazne zdregradovaných blokov.

„Väčšinou boli časom nahradené buď čadičovými obrubníkmi, alebo vybetónovanou strieškou. Navrhnutá bola komplexná výmena prvkov koruny parapetných múrikov so snahou o tvarovú aj materiálovú repliku historického riešenia. Použitý bol prírodný pieskovec, veľkosť nových blokov je totožná s originálom, ale nepodarilo sa nájsť zdroj na materiál identickej farebnosti. Povrchová úprava si prešla svojím životom, po počiatočnej verzii sa pristúpilo ku jej korigovaniu a výsledné ručné opracovanie je takmer totožné s originálom. Plánované je ešte preosadenie niektorých blokov, aby sa dosiahla plynulejšia línia siluety koruny parapetných múrikov,“ priblížila stanovisko v novinách viceprimátorka. V Poltári pripravujú aj projekt tretej etapy rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať úpravu škár muriva z lomového kameňa a preškárovanie kameňov v stenách, úpravy bočných parapetných múrikov a opätovne zasiahne a zmení vonkajší vzhľad mosta.