Rekonštrukcia cesty na Muráni skončila, kraj a zhotoviteľ splnili sľub

Dokončená cesta Muráň

Rekonštrukcia cesty II/531 medzi Muráňom a Muránskou Hutou, ktorú v júni minulého roka vážne poškodili prudké prívalové dažde, je na konci. Trvala desať mesiacov, stála viac ako 7,5 milióna eur a patrila medzi najnáročnejšie rekonštrukcie v kraji vôbec.

Desať mesiacov stavebných prác, investícia presahujúca 7,5 milióna eur a úsek dlhý 5,5 kilometra. Tak vyzerá rekonštrukcia cesty II/531 medzi obcami Muráň a Muránska Huta – časť Predná Hora v stručných číslach.

V realite je však za ňou omnoho viac, ako len štatistiky – išlo o jednu z najnáročnejších rekonštrukcií v kraji vôbec, o to viac, že nebola plánovaná. V týchto dňoch sa ju podarilo Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) a zhotoviteľovi zo Skanska SK úspešne ukončiť a splniť sľub, ktorý pred rokom dali obyvateľom z okolia Muránskej planiny.

„Dnes sme sa symbolicky stretli tu, priamo na ceste II/531, aby sme dali finálnu bodku za mimoriadne náročnou rekonštrukciou úseku medzi obcami Muráň a Muránska Huta. Cestu tu 28. júna minulého roku poškodili prívalové dažde tak závažne, že v niektorých úsekoch doslova prestala existovať. V oblasti Muránskej planiny padlo vtedy za 24-hodín až 132 milimetrov zrážok a taký dážď si nikto z miestnych nepamätal,“ pripomenul predseda BBSK Ján Lunter na dnešnom tlačovom brífingu.

predseda BBSK Ján Lunter

Banskobystrický samosprávny kraj vzniknutú situáciu riešil okamžite od jej vzniku, hneď na druhý deň jeho predseda vycestoval do regiónu a zúčastnili sa na zasadaní bezpečnostnej rady. Stretnutia s predstaviteľmi a obyvateľmi dotknutých obcí odvtedy absolvovala župa viackrát a o všetkých svojich krokoch neodkladne informovala.

„Dnes môžem na tomto mieste povedať, že sme to všetci spoločne zvládli – ďakujem zhotoviteľovi, spoločnosti Skanska SK, za profesionálny a zodpovedný prístup, kolegom na Úrade BBSK, ktorí neúnavne hľadali čo najlepšie riešenia, ako sa s touto situáciou popasovať, všetkým poslancom a poslankyniam, i predstaviteľom vlády, ktorí pomohli s financovaním tejto náročnej rekonštrukcie. V neposlednom rade tiež starostom a ľuďom z tohto regiónu, ktorí sa snažili byť nápomocní a boli trpezliví,“ povedal Ján Lunter.

„Za desať mesiacov sme zvládli zložitú rekonštrukciu poškodenej cesty, či už z pohľadu objemu prác i náročnosti časového harmonogramu. Vyčlenili sme na ňu potrebné mechanizmy, potrebné pracovné kapacity a dnes môžeme obyvateľom Muráňa odovzdať dôležitú spojnicu pre ich každodenné fungovanie. Ďakujeme za ich trpezlivosť pri potrebných uzáverách, ďakujeme vedeniu BBSK za ústretovú spoluprácu a našim zamestnancom za vysoké pracovné nasadenie,“ uviedol za zhotoviteľa Ivan Gajdoš, projektový manažér závodu Inžinierske staviteľstvo spoločnosti Skanska SK.

Náročné práce i nové technológie

Rekonštrukcia cesty začala 16. októbra minulého roku a počas dvoch mesiacov, až do jej čiastočného sprejazdnenia 18. decembra, tu ľudia i mechanizmy pracovali v nepretržitej prevádzke. Denne tu bolo v nasadení 30 až 60 ľudí, v závislosti na prácach, ktoré spoločnosť Skanska SK práve vykonávala.

„Najväčšou výzvou bolo popasovať sa so začiatkom stavby, kedy bolo na zničenej ceste potrebné vybudovať prístupové cesty a realizovať práce vo vysokom tempe na krátkom úseku. V tom spočívala aj náročnosť celej stavby, keď to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnice. Na ceste II/531 sa nachádzame na úzkej ceste, kde je obmedzený prístup pre prísun materiálu, presun strojov a ľudí, pohyb mechanizmov,“ hovorí Peter Ošvát, vedúci strediska závodu Inžinierske staviteľstvo spoločnosti Skanska SK.

Pri stavbe využili mechanizmy do náročného terénu, či už pásové rýpadlá a dozéry, ale najmä kráčajúci bager, ktorý sa vďaka svojej konštrukcii vedel dostať aj na miesta, kde to štandardnými strojmi nebolo možné.

„Spôsob sanácie zosunutého svahu v najkritickejšom mieste je riešený technológiou násypu vystuženého oceľovými sieťami, pričom čelná strana násypu je zrealizovaná unikátnym 3D systémom KRISMER. Ide o oceľový trojrozmerný roštový systém panelov, kotvených do svahu, pričom tieto panely sú vyplnené kamenivom. To zabezpečuje vysokú životnosť a viac-menej bezúdržbovosť. Je to prvá stavba na Slovensku, kde je v tomto prevedení použitý tento systém,“ doplnil Peter Ošvát.

V rámci oboch etáp stavby sa odťažilo viac ako 6 000 metrov kubických zeminy, spätný násyp kamenivom bol v objeme viac ako 14 000 metrov kubických. Plocha 3D systému je viac ako 3 000 metrov štvorcových.

„Celkovo sa na stavbe použilo viac ako 11 000 kusov prefabrikovaných žľabov, ktorými sa spevnila odvodňovacia priekopa po celej 5,5 kilometrovej dĺžke upravovaného úseku. Na stavbe vrátane obchádzkovej trasy došlo k montáži a oprave viac ako 10 kilometrov zvodidiel a pokládke viac ako 2500 ton asfaltových zmesí,“ povedal Peter Ošvát.

Kríza spred roka by sa opakovať nemala

Pre kamióny a vozidlá bez špeciálneho povolenia znamenala uzávera na ceste II/531 obchádzku dlhú asi 85 kilometrov. Živel, ktorý cestu zničil, skomplikoval život najmä obyvateľom Muráňa a Muránskej Huty – obcí, ktoré za normálnych okolností delí od seba len osem kilometrov.

„Jazdiť obchádzkou raz za čas sa dá,  no dochádzať takto do práce dennodenne je náročné na čas a financie. Veľká úľava nastala už v lete, pri čiastočnom otvorení cesty. Už sme nemuseli  sledovať čas, ako stihnúť semafor. Príjemná bola  ústretovosť stavebníkov,  keď sa snažili popri prácach obmedzovať premávku čo najmenej,  skôr mám pocit, že sme ich obmedzovali my. Odovzdanie cesty teraz pred Vianocami je  krásny darček pre všetkých obyvateľov a cestujúcich.  Veľmi pekne ďakujeme BBSK a Skanska SK,“ povedal starosta Muránskej Huty Marian Szentandrássi.

Spokojný s rekonštrukciou je aj starosta z Muráňa Roman Goldschmidt: „Dovoľte mi, aby som sa v mene obyvateľov  nášho regiónu, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí prechádzajú  už zrekonštruovanou komunikáciou II/531, poďakoval vedeniu BBSK na čele s jej predsedom, pánom Lunterom, že to čo nám pred viac ako rokom sľúbili, tak to aj dodržali. Veľké poďakovanie patrí spoločnosti Skanska SK, ktorá  stavbu zrealizovala k spokojnosti nás všetkých.“ 

Vďaka použitým technológiám a uskutočneným vodozádržným opatreniam v krajine by sa tu už situácia, aká nastala pred rokom, opakovať nemala.

„V zákrute, kde došlo k najväčším škodám, sa vybudoval nový priepust, ktorý je zhotovený z oceľovej konštrukcie. Tento priepust je kapacitne dimenzovaný tak, aby cezeň pretiekol väčší objem vody, ako počas záplavovej vlny z roku 2020. Zhotoviteľ tiež spevnil koryto pred a za týmto priepustom, tiež spevnil a upravil viaceré toky v riešenej lokalite. Tieto opatrenia, spolu s realizáciou spevnenej priekopy na celom úseku, majú za cieľ usmerniť vodu tak, aby sa nedostávala do vozovky, a aby sme podobnej katastrofe ako vlani už na Muráni čeliť nemuseli,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Zdroj: Tlačová správa BBSK