Po zmodernizovaní priestorov Predstaničného námestia v Lučenci by mohlo vzniknúť ďalšie záchytné parkovisko

Lučenecká samospráva plánuje na Predstaničnom námestí ďalšiu rekonštrukciu. Týkať by sa mala ďalších parkovacích miest, chodníkov či revitalizácie zelene. Išlo by o druhú etapu projektu, ktorá pokročila a je už vo vysokom štádiu pripravenosti. Financie chcú čerpať cez eurofondy. Začiatok a rozsah realizácie stavby má závisieť od získania dotácií, respektíve od vyhlásených výziev MIRRI SR na čerpanie eurofondov.

V prvej etape projektu komplexnej rekonštrukcie Predstaničného námestia ako prestupného uzla samospráva zrekonštruovala a zmodernizovala priestor pri železničnej stanici, ktorý je jednou zo vstupných brán do Lučenca. „Práce v rámci I. etapy sme realizovali vďaka úspešnému projektu a dotácii vo výške približne 434 000 eur. II. etapa projektu nadväzuje na cieľ prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju, mobilite a lepšiemu prístupu k
službám mesta. Dlhodobým cieľom je taktiež znížiť zaťaženosť centra mesta individuálnou motorovou dopravou. Menej áut v meste znamená znižovanie emisií, aj zvýšenie bezpečnosti peších, cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.

Mesto v rámci I. etapy vybudovalo novú zelenú plochu, pribudli stanovištia pre bicykle a zrekonštruovalo parkovisko park & ride. Z niekdajšieho kruhového objazdu vznikla klasická križovatka v tvare T. Počas prestavby boli vykonané práce, ktoré zahŕňali odstránenie asfaltového povrchu, starých obrubníkov a čadičových kociek, ktoré tvorili súvislú plochu pod asfaltom. Boli tiež nainštalované nové kanalizačné šachty, obrubníky a dlažba. Povrch spevnených plôch bol vyasfaltovaný, bola rozšírená zelená plocha a vysadené záhony.
V II. etape projektu samospráva plánuje napríklad rekonštrukciu ďalšieho priestoru vedľa budovy železničnej stanice, kde na pôvodnej zelenej ploche vznikne záchytné parkovisko pre krátkodobé parkovanie približne 38 automobilov. Ďalších približne 16 parkovacích miest bude vybudovaných pozdĺž ul. kpt. Nálepku. Plánom je tiež zrekonštruovať osvetlenie, priechody pre chodcov, pôvodné chodníky a dobudovať nové chodníky lemované zelenými pásmi a ostrovčekmi.


Zdroj: tlačová správa mesta Lučenec (redakčne upravené)