O deti v MŠ Rožňavská sa stará jedenásť učiteliek. Majú niekoľko prvenstiev a pozývajú na zápis

Všetko to, čo dieťa zažije v útlom veku je nesmierne dôležité pre jeho ďalšie smerovanie. Najdlhšiu tradíciu vo výchove detí v Rimavskej Sobote majú v Materskej škole Rožňavská. Majú tu bohaté skúsenosti a o deti sa stará 11 učiteliek. „Momentálne máme päť tried s počtom detí 105,“ priblížila riaditeľka škôlky Jarmila Drobná, podľa ktorej sú najstaršou škôlkou v meste a majú aj ďalšie cenné prvenstvá vyplývajúce z ich úspešných aktivít.

„Boli sme jediná materská škola, ktorá bola zapojená v okrese Rimavská Sobota do Erazmus + a spolupracovali sme s krajinami ako Estónsko a Česko,“ priblížila. Ďalšie prvenstvo si škôlka nesie aj kvôli tomu, že ako prvá a jediná boli zapojené v projekte zelená škola. Jednu triedu majú momentálne nevyužívanú a majú v nej zriadenú telocvičňu aj učebňu. Podľa riaditeľky by do budúcna mohla byť prerobená na rozšírenie kapacít materskej školy. V súčasnosti na budove vymieňajú okná, ktoré prispejú k tepelnému komfortu a na dvore pribudol nový chodník a viacero preliezok.

Mnoho detí chodí do MŠ aj z okolitých obcí, pretože budova školy je umiestnená najbližšie k vlakovej a autobusovej stanici. Ako riaditeľka pripomína, povinná dochádzka do MŠ začína pre deti od 5 až 6 rokov. Prednostne príjmajú deti zo spádovej oblasti ulíc ako Rožňavská, Družstevná, Školská, Nová, Tržná, či Mládeže.

Zápis do materskej školy prebieha v mesiaci máj a pre prijatie je potrebná žiadosť od rodiča, ktorú si prevezme priamo v MŠ, alebo si ju stiahne z neoficiálnej stránky www.msroznavska.sk.

Škôlka sa nachádza na Rožňavskej ulici, v tesnej blízkosti ZŠ P. K. Hostinského, kde deti neskôr nastupujú na povinnú školskú dochádzku a už v predškolskom veku sa zoznamujú s priestormi a kolektívom ZŠ.

Kontakt 047 56 22 902, 0911 622 902.

Zdroj: PR-správa

Výmeny okien sa dočkala aj najstaršia škôlka v R. Sobote