Na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v R. Sobote zaujali žiakov pestrou ponukou odborov

Agromechatronik, mechanik elektrotechnik, informačné a sieťové technológie patria k odborom, ktoré najnovšie prezentuje Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote. Počas Dňa otvorených dverí sa o tieto odbory zaujímali žiaci končiacich ročníkov zo základných škôl z regiónu. Dostali tak jedinečnú možnosť interaktívnym spôsobom sa ponoriť do tajov odboru, o ktorý majú záujem. V jednotlivých odborných učebniach sa hosťom venovali pedagógovia a majstri odborného výcviku, ktorí si pre žiakov pripravili zaujímavé úlohy, súťaže a s ochotou zodpovedali všetky položené otázky.

V poradí už druhý Deň otvorených dverí sa niesol v duchu Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť a zorganizovali ho na Valentína. Návštevníkom pripli odznak s logom školy a veľkým srdiečkom. Nešlo o náhodu, ale každodennú prax, keďže dvere školy sú otvorené vždy a pre všetkých, ktorí do nej zavítajú. Svoju prácu predviedli aj cukrári.

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska ponúka aj v nasledujúcom roku zaujímavé odbory, ktoré sú na trhu práce stále žiadané. Poukazuje na to aj ich slogan – Tvoja budúcnosť začína tu.

Poskytuje vzdelanie v slovenskom aj maďarskom jazyku. Škola vzdeláva žiakov aj v trojročných učebných odboroch: cukrár, mäsiar lahôdkar, autoopravár mechanik, agromechanizátor opravár a v dvojročných učebných odboroch: praktická žena, technické služby v autoservise. Poskytuje tiež možnosť nadstavbového štúdia v odboroch potravinárska výroba, strojárstvo a poľnohospodárstvo. Škola disponuje vlastnou jedálňou, internátom a autoškolou, v ktorej poskytuje žiakom zľavy. Aktívne sa zapája do projektov, z ktorých plynú pre žiakov viaceré benefity. Napríklad v rámci programu Erasmus+ majú žiaci každoročne možnosť zadarmo vycestovať na tri týždne do zahraničia a získať priamo vo firmách nové zručnosti vo svojom odbore.

Dosahujú dobré výsledky medzi školami BBSK

Držíme si hodnotenie v rebríčku úspešnosti škôl INEKO. Postavenie školy sa v tomto hodnotení oproti minulosti takmer nezmenilo. Umiestnili sme sa na 12. mieste v rebríčku SOŠ v BBSK. S celkovým hodnotením 5,4 sme sa zaradili medzi školy s dobrými výsledkami žiakov.

Najlepšie hodnotenie 10 (excelentné výsledky) sme dosiahli v ukazovateli využívanie IKT. Hodnotenie 8,0 (vynikajúce výsledky) za uplatnenie absolventov dokazuje, že pripravujeme žiakov pre regionálnych zamestnávateľov a nie pre úrad práce. Za mimoriadne výsledky žiakov (súťaže) sme získali hodnotenie 7,1 (mimoriadne výsledky). Hodnotenie INEKO je výsledkom práce žiakov i pedagógov našej školy a predstavuje pre nás výzvu do ďalšej práce. Aj v nasledujúcom roku to chceme dokázať realizáciou investičných projektov, vďaka ktorým ešte viac zmodernizujeme vybavenie školy, najmä pre potreby praktického vyučovania.

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, Rimavská Sobota.

Tel.: 047/5621527, 047/5621974. spojenaskola.rs@gmail.com

www.sostap.sk

Zdroj: PR-článok, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska