Verejnosť sa môže vyjadriť v referende už túto sobotu

ilustračné foto

V sobotu 21. januára budú mať občania opäť možnosť vyjadrenia svojho názoru. V referende sa budú môcť občania vysloviť k otázke, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR.

Referendum je pripravené a občania nájdu referendové urny tam, kde boli aj vlani na jeseň spojené voľby. Počet volebných miestností zostáva rovnaký v okrese Rimavská Sobota i Revúca. „Nemenili sa volebné miestnosti,“ povedal vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Lukáš Kvietok. Ako doplnil, všetko potrebné k referendu je už rozdistribuované po obciach či mestách. Post predsedníčky okresnej volebnej komisie v Rimavskej Sobote zastáva Silvia Foslani, pracovníčka rimavskosobotského okresného úradu. Komisia je päťčlenná.

Volebné miestnosti budú otvorené ráno od 7.00 hod. do 22.00 hod. Výsledky referenda budú zasielané elektronicky z jednotlivých komisií. Výsledky následne prinesie Štatistický úrad.

V Rimavskej Sobote a priľahlých častiach budú ľudia môcť prísť voliť na 27 okrskoch. Prinášame ich zoznam podľa jednotlivých ulíc, ako ich zverejnila rimavskosobotská samospráva na svojej internetovej stránke. Celkový počet volebných okrskov v okrese Rimavská Sobota je 151 a v okrese Revúca 66.

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
  • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Zoznam ulíc a okrskov referendum 2023

Zdroj: vobraze.sk, minv.sk, rimavskasobota.sk