Dobšinského rozprávkový Gemer

Čítaním najobľúbenejších rozprávok P. Dobšinského v materských školách vyvrcholila trojdňová akcia Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Tohtoročnou témou bol P. Dobšinský – Slovenský romantizmus a dnešok. Do projektu boli zahrnuté materské školy Rimava a Rožňavská. Ešte z rána deti v klubovni MsKS čaká kreatívna výtvarná dielňa pod vedením lektorky Lenky Simanovej.

Dobšinského rozprávkový Gemer tento rok zahŕňal aj literárnu súťaž v písaní rozprávok, ich čítanie spojené s besedou. Lektormi bol Ľubo Šárik a riaditeľka MsKS Milana Jutková. Nechýbali ani tvorivé dielne ľudového tanca pre deti, ktoré viedol Andrej Sýkora. Deti si mohli vyskúšať aj prácu s bábkami v rámci prednášky a malej ligy tvorivej improvizácie. Zažili aj interaktívne predstavenie s environmentálnou tematikou. Do Rimavskej Soboty ho prišli zahrať z Divadla Babadlo z Prešova.

Cieľom podujatia je uchovávať rozprávky pre budúce generácie rôzdnymi formami a aktivitami, formovať osobnosť a postoj mladých ľudí príslušnosti k tradíciám, k regiónu a iniciovať mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok. Podujatie organizátori z MsKS mali pôvodne naplánované ešte v októbri 2020, kvôli pandémmii bolo však preložené na súčasný termín. „Konečne sa nám to podarilo naplánovať projekt, ktorým potešíme deti z mesta divadelnými predstaveniami,“ zodnotili organizátori.

Podujatie Dobšinského rozprávkový Gemer z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: vobraze.sk, FOTO: Attila Gecse