Zrušili pobočku Colného úradu v Rimavskej Sobote

Pobočka Colného úradu v Rimavskej Sobote bola zrušená. Došlo k tomu od začiatku novembra. Colný úrad Banská Bystrica o tom informoval v tlačovej správe. „Colný úrad Banská Bystrica navrhol zrušenie PCÚ Rimavská Sobota z dôvodu, že na tejto pobočke bol nedostatočný personálny stav (6 + 1 vedúci) zapríčinený odchodom väčšej časti pracovníkov finančnej správy do dôchodku. Znížením počtu zamestnancov pobočka nedokáže zabezpečiť výkon správy daní, ako aj samotný výkon daňového dozoru v rámci určeného územného obvodu v potrebnom rozsahu,“ uviedla pre vobraze.sk Katarína Podhorová, vedúca organizačného oddelenia Colného úradu Banská Bystrica a zároveň hovorkyňa.

Nástupníckou pobočkou pre správu spotrebných daní sa stala kombinovaná pobočka Colného úradu Lučenec. Ako doplnila Podhorová, pobočka Lučenec sa personálne posilnila o zamestnancov z pobočky Rimavská Sobota. „Spojením tejto pobočky s pobočkou v Lučenci sa dosiahne zefektívnenie výkonu správy daňového dozoru v rámci regiónu, účelnejšie nastavenie riadiacich a kontrolných mechanizmov v rámci regiónu, ako aj zabezpečenie lepšej výmeny informácií a možnosť účelnejšieho vzdelávania pracovníkov finančnej správy,“ vysvetlila.

Colný úrad má podľa jej vyjadrenia za to, že uvedená organizačná zmena bude mať „nulový, respektíve minimálny vplyv na zvýšenie nákladov pre daňové subjekty“. Ako hovorkyňa pokračovala, v súčasnej dobe sa „nutnosť“ návštev daňových subjektov u správcu dane s využitím nástrojov, ako je obojsmerná elektronická komunikácia, call centrum FR SR, telefonický, či mailový kontakt, výkon miestnych zisťovaní, výkon daňových kontrol, ktoré vykonáva colný úrad ako správca dane v sídle daňového subjektu, výrazne zminimalizovala.

Podhorová uviedla, že iné pobočky colného úradu v Banskobystrickom kraji zrušené neboli.

Zdroj: vobraze.sk