Poslanci prerušili aj septembrové zastupiteľstvo, chcú vyčíslenie zisku z Kurinca

Poslanci mestského zastupiteľstva sa po prázdninách stretli prvýkrát v utorok 28. septembra. Zaoberali sa predajom dreva i druhou zmenou rozpočtu Rimavskej Soboty.

Septembrové rokovanie malo na programe 11 bodov, z nich sa poslancom podarilo prerokovať len päť, lebo počas rozpravy k návrhu na druhú zmenu rozpočtu schôdzu prerušili.

Multifunkčné ihrisko zatiaľ nepostavia

Prvým prerokovaným materiálom bola kontrola plnenie uznesení, ktorú predložil hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz. V rámci tohto bodu poslanec Roman Vaľo upozornil, že v areáli Základnej školy P. Dobšinského nebude zatiaľ vybudované viacúčelové ihrisko, pretože mesto bolo vyradené z grantovej výzvy, a to z dôvodu, že sa samospráva nezaregistrovala do informačného systému športu.

Pre túto banalitu nebolo naplnené uznesenie č. 37 a mesto prišlo o možnosť získať dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska v ZŠ Dobšinského,“ uviedol predseda poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť.

Július Szabó z odboru rozvoja mesta na MsÚ k tomu povedal, že zapojenie do systému je novinkou, o ktorej nevedeli. Dodal, že pri predošlých výzvach takéto podmienky neboli. Uistil však, že sa do systému budú snažiť zaregistrovať a do budúcnosti znova podajú žiadosť na multifunkčné ihrisko.

ZŠ P. Dobšinského
Základná škola P. Dobšinského v Rimavskej Sobote

Do diskusie sa následne zapojil aj primátor Jozef Šimko, ktorý prečítal list od vedúcej odboru rozvoja mesta Evy Murárikovej, Tá v ňom uviedla, že ihrisko má byť umiestnené na nevysporiadaných pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Primátor ešte doplnil, že to bol návrh riaditeľky školy po dohode s odborom rozvoja mesta a po tom, ako pripravili materiály sa zistilo, že pozemok nie je vo vlastníctve mesta a ihrisko tam nemôže byť umiestnené.

Spustenie petície koncom augusta

Pred mestských poslancov sa dostala aj téma reformy nemocníc, ktorú otvoril poslanec Vaľo. Mestské zastupiteľstvo napokon prijalo ním predložené uznesenie, v ktorom poslanci vyjadrili zásadný nesúhlas s návrhom zákona ministerstva zdravotníctva o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Zároveň požiadalo ministerstvo zdravotníctva a vládu, aby prehodnotili pripravovaný návrh reformy nemocníc, ktorý by znemožnil existenciu rozsahu dnes poskytovaných služieb nemocnice v Rim. Sobote ako najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v regióne.

Mesto predá drevo za takmer 86-tisíc eur

Na septembrovej schôdzi poslanci prerokovali aj verejnú obchodnú súťaž (VOS) na predaj dreva na pni. Schválili, že mesto predá víťaznej firme celkovo 1 550 kubíkov dreva za takmer 86-tisíc eur. Do VOS sa prihlásili dve firmy, víťazom sa stala spoločnosť MK&MK HOLZ z Málinca, ktorá bola úspešná aj v minulých dvoch rokoch.

Správu o VOS predniesol pred poslancami lesný hospodár Zdenko Hronec. Ako ozrejmil, súťaže sa zúčastnili dva subjekty – MK&MK HOLZ a PILWOOD SK zo Žiliny, pričom prvá menovaná spoločnosť bola vo výhode, lebo ponúkla o euro viac ako PILWOOD SK. Ten podľa jeho slov navyše ani nesplnil podmienky účasti.

Bod o zmene rozpočtu nedokončili

Po tomto bode sa poslanci zaoberali návrhom na druhú zmenu rozpočtu. K jednotlivým položkám sa vyjadril poslanec Michal Demeter. Ako z jeho stanoviska vyplynulo, s väčšinou z nich nemali poslanci klubu, ktorého je členom problém, no zásadne nesúhlasili s návrhom vziať školám vyše 400 tisíc eur. Navrhol teda, aby spolu s mestom našli iné riešenie. Primátor Šimko upozornil, že tieto financie boli vyčlenené na kofinancovanie projektov, ale majú sa použiť až v roku 2022. „Ak mi to odstavíte, nebudeme kofinancovať ani projekty a zároveň neurobíme do konca roka vôbec nič,“ vyhlásil primátor. Následne sa spustila siahodlhá diskusia, v ktorej padol aj návrh, aby boli chýbajúce financie vykryté z tržieb Kurinca. Na margo toho poslanci schválili uznesenie predložené Romanom Vaľom a prerušili zastupiteľstvo s tým, že samospráva má predložiť vyčíslenie zisku z prevádzky Kurinca na pokračujúcom zastupiteľstve, ktoré prebehne v utorok 5. októbra.

Zdroj: vobraze.sk