Orchideje zakvitli v Drienčanskom krase. Fotili ich dobrovoľníci aj ochranári

Vzácnym územím v našom regióne je nepochybne Drienčanský kras, ktorý patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Zasahuje do katastrov niekoľkých obcí – Budikovany, Drienčany, Hostišovce, Hrušovo, Kyjatice, Lipovec, Potok, Ratkovská Lehota, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch a Rybník nad Turcom.

V polovici mája sa niekoľko nadšencov spolu s ochranármi CHKO Cerova vrchovina boli pozrieť na kvitnúce druhy z čelade vstavačovité. Trasa bola vedená v okolí obce Slizké smerom na kopec Hlavina, známy aj pod názvom Holubina. Ako pre vobraze.sk priblížila Veronika Rízová zo Správy CHKO Cerová vrchovina, na mezofilných spásaných lúkach videli stovky jedincov nízkeho vstavača druhu červenohlav obyčajný (Anacamptis morio). „Farebná variabilita jedincov na lokalite bola ohromná od ružovo-bielej po tmavo-fialovú, ale vyskytol sa aj jedinec s takmer úplne bielym súkvetím,“ priblížila.

V lesnom poraste najskôr natrafili na relatívne častú hniezdovku hlístovú (Neottia nidus-avis). Je hnedasto sfarbená, keďže u nej absentuje chlorofyl a živiny čerpá z odumretého organického materiálu (saprofytizmus). V lesných lemoch a presvetlených častiach lesných porastov videli ďalšie druhy ako vstavač purpurový (Orchis purpurea), prilbovku bielu (Cephalanthera damasionium) a vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia). Okrem vstavačov zahliadli aj odkvitnutý poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a pomaly dokvitajúci hlaváčik jarný (Adonis vernalis).

„V budúcnosti by sme chceli pokračovať v podobných aktivitách v súvislosti so spoznávaním voľne rastúcich ohrozených a vzácnych druhov rastlín,“ avizuje. Tie sa vyskytujú aj mimo chránených území, ktoré spravidla nebývajú podrobne zmapované. Podľa jej slov je z tohto dôvodu veľmi osožné, ak ľudia vo svojom okolí rozpoznajú jedince ohrozených a vzácnych druhov a následne takéto nálezy ohlásia pracovníkom ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina.

Na záver ešte jedno dôležité upozornenie. Ako Rízová upozorňuje, takmer všetky vyššie uvedené druhy (okrem hniezdovky) sú zákonom chránené, pretože ich vo voľnej prírode stretávame čoraz vzácnejšie. „Sú ohrozené rôznymi ľudskými aktivitami, ale zároveň ich môže ohrozovať aj absencia tradičných spôsobov hospodárenia,“ dodáva.

Text a foto: Veronika Rízová (Správa CHKO Cerová vrchovina), vobraze.sk