V Lučenci majú robiť problémové križovatky

Máme dobré správy aj z Lučenca. Tento rok tam majú robiť dve problémové križovatky na vjazde do mesta. Ide o križovatku ciest I/16 s cestou I/75 a križovatkou ciest I/16 s cestou I/71. SSC má v pláne aj rekonštrukciu mosta nad železničnou traťou. Podľa informácií SSC má rekonštrukcia zlepšiť bezpečnostné parametre mostov na cestách I. triedy I/16 Lučenec-Opatová, ide o most nad železničnou traťou.