V R. Sobote ocenili najúspešnejších žiakov i študentov v tomto školskom roku + foto

Na radnici v Rimavskej Sobote dnes ocenili najúspešnejších žiakov i študentov škôl a školských zariadení, ktoré pôsobia na území mesta. Samospráva dostala v aktuálnom školskom roku na svoju výzvu od škôl 25 návrhov. Oceňovanie sa uskutočnilo v obradnej sále za prítomnosti učiteľov či rodičov. Medzi ocenenými boli aj škôlkari, ZUŠ-kári či deti z CVČ Relax.

„Šikovnosť, aktivity i úspechy robia dobré meno nielen vám, ale mestu,“ povedal viceprimator mesta Jozef Tóth, ktorý ocenenia odovzdával. Ako v príhovore spomenul, poďakovanie žiakom patrí za vzornú reprezentáciu mesta na rôznych súťažiach, prehliadkach, olympiádach a za dosiahnutie ich vynikajúcich výsledkov. „Sme pyšní na to, že z našich škôl vychádzajú vzdelaní, šikovní a sebavedomí ľudia, ktorí sú schopní obhájiť svoje vedomosti vo veľkej konkurencii škôl aj na krajských, či celoštátnych súťažiach,“ povedal Tóth.

Súčasťou oceňovania boli aj škôlkári, pričom v tomto školskom roku prišli na ocenenie podľa Tótha tí najšikovnejší.

Materské školy:

Anna Stella Tóthová (Materská škola – Óvoda Daxnerova), Eliška Krkošková (Materská škola P. Dobšinského), Dominik Gödri (Materská škola na Ul. I. Hatvaniho), Lucia Brosmanová (Materská škola Rimava), Marianna Žilíková (Materská škola Rožňavská), Filip Péči (Materská škola – Óvoda Rybárska), Lea Megelová (Centrum voľného času Relax), Zuzana Ďuríková (Základná umelecká škola), Michal Katreniak – (Základná umelecká škola)

Základné školy:

Lukáš Andó (Základná škola Š. M. Daxnera), Adam Hloušek (Základná škola P. Dobšinského), Alena Hrabovská (Základná škola P. Dobšinského), Nela Ilčíková (Základná škola P. K. Hostinského), Lýdia Lukácsová (ZŠ Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola), Marco Marčíni (Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej), Ema Fodorová (Súkromná základná škola – Magán alapiskola), Katarína Hegedűsová (Špeciálna základná škola Bottova), Romana Gazsová (Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským)

Stredné školy:

Vratko Mančuška (Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium), Bálint Péter Hencz (Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi – Református Oktatási Központ), Dorina Balogová (Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia), Lenka Kántorová (Stredná odborná škola obchodu a služieb), Laura Kováčiková (Stredná odborná škola technická a gropotravinárska), Máté Nagy (Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola), Alexandra Havranová (Súkromné hudobné a dramatické konzervatóriu – na oceňovaní nebola).