Palkovič z R. Soboty zostáva na poste riaditeľa ZŠ a MŠ na Teplom Vrchu. Má ďalšie plány

Vladimír Palkovič z Rimavskej Soboty bude pokračovať vo vedení ZŠ a MŠ v obci Teplý Vrch. Riaditeľom sa stal štvrtýkrát. Vo výberovom konaní, ktoré sa konalo minulý týždeň, splnil podmienky. Protikandidáta nemal. So svojimi doterajšími výsledkami ďalšími plánmi výberovú komisiu (radu školy) presvedčil. Ako pre vobraze.sk Vladimír Palkovič uviedol, v rozvoji školy má smelé plány. „Chceli by sme zriadiť aj chemickú, či jazykovú učebňu, no zatiaľ bojujeme s tým, že nedisponujeme toľkými miestnosťami, ktoré by pokryli naše plány,“ povedal Vladimír Palkovič (58). Preto sa aj v júli začnú práce na rozšírení priestorov materskej školy, realizácia projektu by mala trvať podľa jeho slov jeden rok.

Post riaditeľa zastáva pätnásť rokov. Vladimír Palkovič, rodák z obce Rovné, sa učiteľstvu venuje od roku 1998. Je absolventom hnúšťanského gymnázia a na vysokej škole vyštudoval učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ a tiež špeciálnu pedagogiku. Pedagógom chcel byť odjakživa. ,,Išlo to proste z rodiny. Moja mama mala 11 súrodencov a každý druhý bol učiteľ, vnímam to ako pokračovanie učiteľskej práce z generácie na generáciu,“ povedal s úsmevom Palkovič. Doplnil ešte, že mama aj sestra boli učiteľky.

Spoluprácu so zriaďovateľom si pochvaľuje. Už v prvom funkčnom období sa pustili do rekonštrukcie telocvične. Podľa jeho slov, urobili novú sedlovú strechu, lebo stará zatekala. Interiér vymaľovali, vznikol priestor pre MŠ, aj celkové kompletné cvičenie. Obzvlášť hrdý je na originálny park pred školou. ,, Dali sme ho do poriadku, aj teraz ho revitalizujeme. Sú tam nainštalované drevené sochy z Dobšinského rozprávok, budú tam aj úryvky z rozprávok, ktoré sa budú dať vypočuť na základe QR kódu,“ povedal Vladimír Palkovič. V roku 2011 škola získala špecifický názov, ktorý ju vystihuje, podľa najznámejšieho zberateľa ľudovej slovesnosti a spisovateľa štúrovskej generácie Pavla Emanuela Dobšinského. Počas ďalších rokov sa podarilo dať dokopy napríklad multifunkčné ihrisko, pre telovýchovné využitie tiež fit park, hojdačky, či iné prvky na cvičenie.

ZŠ s MŠ na Teplom Vrchu má dokopy aktuálne 210 detí a zvládajú až 12 spádových oblastí. Z nich podľa Palkoviča sú najkomplikovanejšie najmä Lipovec a Slizké. ,,Je to kvôli problematickej dochádzke detí, veľkému množstvu vymeškaných hodín, veľmi zlej komunikácii s rodičmi, tiež ich nedostatočnej starostlivosti o tie deti. Riešime to neraz aj cez políciu. Trápi nás to od začiatku môjho nástupu na pozíciu riaditeľa a stále sa to za tie roky nezlepšilo, je to ako začarovaný kruh,“ smutne poznamenal riaditeľ.

Keďže škola na Teplom Vrchu si chce aj naďalej zachovať inkluzívny charakter, aj v rámci tejto dôležitej oblasti má riaditeľ ďalšie plány. ,,Máme tu integrované deti do bežných tried, ale aj v špeciálnej triede. Žiadame každý rok o pedagogických asistentov, ale často to závisí od financií a aktuálnej legislatívy,“ priblížil situáciu Palkovič. Súčasťou inkluzívneho tímu v škole je podľa jeho vyjadrenia aj sociálny pracovník, či špeciálny pedagóg. Tím chcú do budúcnosti posilniť o ďalších odborníkov. ,,Keďže pribúda veľa detí s neurovývinovými poruchami, na autistickom spektre, zvažujeme do budúcnosti nad špeciálnou triedou takéhoto charakteru. Záleží ale aj od počtu, koľko rodičov prejaví takúto potrebu pre svoje dieťa s diagnózou. V MŠ už máme integrované jedno dieťa s detským autizmom a vieme o ďalších v blízkom okolí,“ vysvetlil Palkovič.

Napriek náročnosti svojej práce ju vníma ako poslanie a neprestalo ho to baviť ani za tie roky vo funkcii. ,,Do práce chodím rád, nevzala mi nič, ale dala mi potešenie robiť so skvelým kolektívom, kolegami, deťmi, zriaďovateľom, veľmi dobre sa vzájomne dopĺňame a sú mi pri mojej náročnej práci veľkou oporou, rešpektujeme sa a chápeme,“ zhodnotil Palkovič. Oddýchnuť od práce si vie najlepšie so svojou rodinou a blízkymi priateľmi. Dcéra je farmaceutka a manželka ekonómka, účtovníčka. Najväčší relax a zároveň hobby je podľa jeho slov záhrada,chata, užíva si aj svoju trojročnú vnučku a dedkovské povinnosti.

Zdroj: Petra Kišová