V Tornali dočasne zavreli dve budovy školských zariadení. Dôvodom je šetrenie

Nafukovacia hala multifunkčného ihriska na Škultétyho ulici. Teplota je tu nastavená maximálne na 15 stupňov.

Tornaľská samospráva bola nútená prijať niekoľko úsporných opatrení kvôli energokríze. Od januára samospráve značne narástli mesačné zálohové platby, čo oznámili občanom aj na oficiálnej stránke mesta. „Navýšenie je výrazné u záloh za elektrickú energiu a tiež pri zemnom plyne. Mesačná záloha v prípade elektrickej energie zo 3 697 narástla na 9 249 eur a u zemného plynu miesto 3 039 to činí 22 726 eur. U školských zariadení je ešte horšia situácia. Z toho dôvodu sme boli nútení prijať viacero nepopulárnych, ale potrebných opatrení na šetrenie týchto komodít,“ uviedol pre vobraze.sk viceprimátor mesta Peter Tóth. Ako priblížil, odstavili vykurovanie jednej budovy Centra voľného času na Mierovej ulici.

Od januára tak všetky činnosti a práca krúžkov prebieha iba v hlavnej budove centra. Dočasne uzavreli aj budovu Základnej umeleckej školy na Daxnerovej ulici. „Tu chcem podotknúť, že v tejto budove je v havarijnom stave vnútorná sieť elektrickej inštalácie. Tiež sme k tomu pristúpili z dôvodov šetrenia,“ hovorí Tóth.

V Tornali prijali aj opatrenie, ktoré sa týka nafukovacej haly multifunkčného ihriska na Škultétyho ulici. Túto halu využívajú aj športovci z okolitých dedín. Systém vykurovania tu funguje na diaľkové ovládanie. „Vykuruje sa iba vtedy, keď sú tam ľudia. Teplota je nastavená maximálne na 15 stupňov. „Okrem toho sme zaviedli poplatkový systém pre každého. Aj mestské kluby tam platia nájom 15 eur/hod. V správe mestského úradu je aj klub dôchodcov na Daxnerovej ulici a tiež spoločenský dom v Stárni –  obidve budovy iba temperujeme.“

Šetrí sa aj na spotrebe elektrickej energie. To môžu aj občania vidieť na verejnom osvetlení, svieti iba každá druhá lampa na stožiaroch verejného osvetlenia. Podľa viceprimátora vo všetkých prevádzkach mestských organizácii boli vymenené svietidlá na úsporné LED žiarovky. Šetrne sa kúri aj na mestskom úrade, ako aj vo všetkých spomínaných prevádzkach. Podľa slov viceprimátora je priemerná teplota nastavená na minimálnu hodnotu, čo ešte povoľuje zákonník práce. S úsporami to myslia vážne, mesto má povereného pracovníka, ktorý aj dohliada a zároveň kontroluje plnenie týchto opatrení. Šetreniu napomáha aj to, že obidve základné školy v decembri mali nútené prázdniny a ZŠ P.J.Šafárika mala ďalší týždeň odstávky kvôli nadmernému výskytu chrípkových ochorení.

Zdroj: vobraze.sk, Ladislav Polgári