V Tisovci rozšírili kamerový systém

mestska policia Tisovec

Kamerový systém v Tisovci sa rozšíril o deväť kamier. Stalo sa tak v decembri. V správe o činnosti mestskej polície za rok 2022 to uviedol zastupujúci náčelník tisovskej mestskej polície Ján Barto. „Čiastočne sa tak zefektívni práca MsP, ako aj zabezpečí lepšia bezpečnosť pre obyvateľov mesta Tisovec. K dnešnému dňu disponujeme 44 kamerami,“ ozrejmil. Ako Barto dodal, 37 kamier je v Tisovci a 7 v mestskej časti Rimavská Píla.

Keďže bývalého šéfa mestských strážcov poriadku Jána Vengrína zvolili občania za primátora Tisovca, mestskú políciu tvoria v súčasnosti iba dvaja príslušníci. Ján Barto skonštatoval, že to nepriaznivo vplýva na chod mestskej polície. Na jej tretieho príslušníka má byť vypísané výberové konanie.

Od marca minulého roka pôsobia vďaka projektu v miestnej občianskej poriadkovej službe (MOPS) traja členovia. „Sú to chlapi, ktorí túto prácu v minulosti vykonávali a dobre vedia, v čom ich práca spočíva a čo sa od nich vyžaduje. Je to pozitívum pre kontrolu a dodržiavanie verejného poriadku v meste. Členovia MOPS vykonávajú pravidelné pešie kontroly ulíc, lokalít a objektov. Zistenia počas služby odovzdávajú príslušníkom MsP k ďalšej realizácii,“ uviedol v správe o činnosti mestskej polície zastupujúci náčelník. Ten sa stal mestským policajtom pod Hradovou v marci minulého roka po tom, ako skončil pracovný pomer bývalý dlhoročný náčelník Ján Martiniak.

Ján Barto informoval, že na tisovskú mestskú políciu bolo vlani podaných 268 oznámení, ktoré boli zapísané v protokole udalostí. Pripomenul, že v roku 2021 ich bolo podaných 193. „Našich občanov hlavne trápi tzv. drobná kriminalita, alebo otravujúca kriminalita,“ podotkol.

Mestskí strážcovia poriadku pri svojej činnosti v minulom roku zistili spáchanie štyroch trestných činov. Zastupujúci náčelník priblížil, že išlo o trestné činy porušovania domovej slobody so súbehom krádeže, ale tiež trestný čin týrania zvierat a trestný čin všeobecného ohrozenia, ktorého sa dopustila rodina v Tisovci tým, že z verejného vodovodu na Ulici Sládkovičovej vypustila vodu, čím ovplyvnila dodávky vody do obydlí.

Ján Barto uviedol, že mestská polícia objasňovala celkom 74 priestupkov, ktoré boli zapísané v denníku priestupkových spisov. „Z toho 71 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní na sumu 705 eur a tri priestupky boli buď uložené, alebo odoslané na Okresný úrad do Rimavskej Soboty,“ doplnil.

Zastupujúci náčelník ďalej skonštatoval, že sa značne zvýšila intenzita dopravy v Tisovci i v Rimavskej Píle. Informoval, že hliadkou mestskej polície bolo vlani odchytených 21 psov.

Zdroj: vobraze.sk, tisovec.com