V Lukovištiach si pripomenuli Ivana Kraska. Od jeho úmrtia uplynulo 65 rokov


Ubehlo 65 rokov odo dňa, kedy sme sa navždy rozlúčili s veľkým synom nášho národa, národným umelcom, básnikom, inžinierom, doktorom Jánom Bottom, umeleckým menom Ivanom Kraskom. Ten nás 3. marca 1958 v skorých ranných hodinách navždy opustil. Najskôr sa s ním v Slovenskom národnom divadle v Bratislave rozlúčili predstavitelia nášho štátu, zástupcovia politického a spoločenského života, slovenskej kultúry a jeho verní priatelia zo Spolku slovenských spisovateľov. Na druhý deň pokračovala rozlúčka v jeho rodných Lukovištiach. Prišlo veľké množstvo ľudí nielen spoluobčanov z obce, ale aj z celého Rimavskosobotského i vtedajšieho  okresu Hnúšťa. Nekonečný sprievod trúchliacich ľudí zaplnil celú dedinu, od horného konca až po cintorín na dolnom konci. Sťaby čierny had ovenčený veľkými vencami a kvetinami sa slimačím tempom blížil k miestu, ktoré mu obec pripravila na jeho večný odpočinok. Je už len niekoľko pamätníkov z radov občanom, ktorí sa na pohrebe zúčastnili a spomínajú na túto rozlúčku. Odišiel človek, ktorý dal impulz k prístupu a tvorbe modernej slovenskej poézie. Stal sa skutočným majákom pre tých, ktorí ho v týchto intenciách budú chcieť nasledovať. Veríme, že to jeho večné svetlo bude i naďalej inšpirujúcim motivátorom pre ďalšie generácie.

Na veľkého rodáka z Lukovíšť sú hrdí občania, ktorí v tejto malej dedinke žijú. Miestny odbor Matice Slovenskej v súčinnosti s obcou Lukovištia pripravujú pravidelné spomienky na básnika.

V roku 2008 sa pri príležitosti polstoročnice od jeho úmrtia uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Život a dielo básnika Ivana Kraska, na ktorej deväť kraskológov zo Slovenska, Česka a Rumunska prednieslo svoje odborné referáty pre stredoškolských učiteľov literatúry z celého Slovenska. Výsledky konferencie podnietili aktívnych funkcionárov verejnej správy a miestneho odboru Matice Slovenskej uskutočňovať každých päť rokov stretnutie stredoškolskej mládeže okresov Rim. Sobota a Revúca pod názvom Ivan Krasko – maják modernej slovenskej poézie. Jeho súčasťou je okrem pietnej spomienky aj súťaž v prednese súčasnej poézie a vo vlastnej tvorbe poézie či prózy. V tomto roku, koncom apríla, sa konal už 3. ročník podujatia. Zúčastnilo sa na ňom Gymnázium I. Kraska, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska z R. Soboty, Stredná odborná škola z Hnúšte, Stredná odborná škola a Evanjelické gymnázium z Tisovca, Gymnázium M. Kukučína z Revúcej. Sprievodný kultúrny program zabezpečovala ZUŠ Rim. Sobota.

Na úvod pietnej spomienky zaznela štátna hymna v podatí speváckeho zboru ZUŠ a následne Kraskova báseň Vesper dominicae, ktorú zarecitovala Lukovišťanka Janka Klapišová. Po privítaní hostí a všetkých prítomných moderátorkou Milanou Jutkovou vystúpil starosta obce Roman Hubert, ktorý s hrdosťou predstavil malého a mladého občana obce, Janka Bottu. Po ňom sa prihovoril Marek Nemec, podpredseda Matice Slovenskej. Vyzdvihol Kraskov obrovský potenciál nielen ako básnika, ale i ako politika, senátora a človeka s obrovským sociálnym a národným cítením. Pani farárka Janka Mihalíková svojím duchovným slovom len potvrdila význam rodičovskej výchovy v duchu cirkevných tradícií, ktoré formovali Kraskovo vnútro a vzťah k poznaniu okolitého sveta. Po jej vystúpení zazneli dve zhudobnené Kraskove básne v podaní prítomného speváckeho zboru.

Následne sa ujala slova starostka obce Bottovo Andrea Baláková. Tá pripomenula prítomným históriu obce v spojitosti s jej  pomenovaním podľa senátora Jána Bottu a ďalšie aktivity obce, súvisiace s básnikom. Ján Fiľo, zástupca riaditeľky Gymnázia I. Kraska, pripomenul proces udelenia čestného názvu školy po Ivanovi Kraskovi a krátku históriu, keď navštevoval ich školu koncom 19. storočia. Po jeho príhovore odovzdal starostovi obce prefotenú a zarámovanú kópiu vysvedčenia Janka Bottu. Na záver oficiálnej časti vystúpil Peter Dragijský, autor projektu „Aleja významných osobností Gemera“, ktorá je vybudovaná v Rimavskej Sobote a významné miesto v nej má aj básnik Ivan Krasko.

Po záverečnej hymnickej piesni všetky delegácie škôl a miestne organizácie MS položili kytice kvetov a vence na hrob básnika Ivana Kraska. Po spoločnom presune obcou pokračovala spomienka na básnika v miestnom kultúrnom dome. Súťažná časť vo vlastnej tvorbe začala už pred niekoľkými týždňami. Práce súťažiacich sa sústredili u organizátora. Po uzávierke prác bola stanovená päťčlenná odborná porota, ktorej predsedal Vladimír Tichán. Posudzovala štrnásť prác vlastnej tvorby, z ktorých bolo 6 básní a 8 próz. V prednese poézie sa prezentovali štyri recitátorky. V súťaži recitátoriek získala prvé miesto Sofia Lacová z rimavskosobotskej obchodnej akadémie za za interpretáciu básne Zrkadlo. Za najlepšiu prozaickú vlastnú prácu „Tu si každý robí, čo chce, alebo …“ získala ocenenie Kristína Bartková z Gymnázia Ivana Kraska v R. Sobote. Najlepšou vlastnou prácou v poézii pod názvom „Moderná rozprávka“ bola ocenená Michaela Klučiarová z Obchodnej akadémie v R. Sobote. Snahu súťažiacich a ich úroveň prednesu ocenila i do posledného miesta obsadená sála miestneho kultúrneho domu. Zo slnečných jarných Lukovíšť si prítomných približne 150 účastníkov odnieslo množstvo zaujímavých a príjemných spomienok aj s nádejou, že sa o tri roky opäť stretnú pri 150. výročí narodenia básnika Ivana Kraska.

Na pamiatku básnika bola 30.1.2010 pomenovaná planétka c.33129 Ivankrasko, ktorú objavili Peter Koreny a Leonard Kornoš v Astronomickom a geofyzikálnom ústave FMFI UK v Modre vo februári 1998. Meno asteroidu navrhol Pavol Rapavý z Hvezdárne v Rimavskej Sobote a Milana Jutková, Lukovišťanka.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej. Sponzorsky sa na ňom podieľali primátori Rimavskej Soboty, Hnúšte a Tisovca, GMOS a MsKS v Rimavskej Sobote, Miroslav Juríček z Roľníckej spoločnosti Bottovo, jazykovedec Patrik Mitter a Peter Gulik.


Zdroj: Jozef Mitter, foto: Milan Slabej