R. SOBOTA: Samospráva dostala 11 návrhov na udelenie Ceny mesta. Poznáme nominovaných

Radnica Rimavská Sobota

Rimavskosobotská samospráva dostala 11 návrhov na tohtoročné udelenie Ceny mesta. Podľa slov viceprimátora Jozefa Tótha medzi nominantmi je šesť osôb a jeden subjekt. Na marcovom zasadnutí MsZ tak budú rozhodovať poslanci o tom, kto tentoraz získa Cenu mesta. Nominovaní tento rok sú: bývalý hudobný skladateľ a pedagóg Peter Viktor Ličko – in memoriam, spevácky komorný zbor DÚHA, zpozárka Ľubica Varjuová, niekdajší riaditeľ Mliekární v R. Sobote Pavel Barto, spisovateľka a pedagogička Marta Hlušíková, dlhoročný fotograf a bývalý osvetový pracovník Jozef Tokár, ako aj dlhoročný športový funkcionár Igor Antal.

Cena mesta sa podľa Štatútu mesta Rimavská Sobota udeľuje osobe alebo kolektívu za významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, sociálnej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Rovnako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí. Osobitnou kategóriou je záchrana ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Mestské zastupiteľstvo môže v kalendárnom roku udeliť najviac tri Ceny mesta. O udelení Ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo, potrebný je súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.

Cenu mesta tvorí upomienková kazeta obsahujúca priestorové stvárnenie symboliky mesta s odtlačkom erbu mesta a finančná odmena vo výške 660 €. K Cene mesta sa vydáva listina opatrená erbom mesta, odtlačkom pečate mesta a podpisom primátora.

Minulý rok Cenu mesta získali Ladislav Sládek, Attila Hacsi i Jozef Nociar. Viac sa dočítate v našom článku.

Cenu mesta získal Ladislav Sládek, Attila Hacsi aj Jozef Nociar

Zdroj: vobraze.sk