R. Sobota má zhruba 21 900 obyvateľov. Z roka na rok je ich menej

Rimavská Sobota mala 21 882 tisíc obyvateľov. Údaj bol aktuálny ku koncu minulému roka. Vobraze.sk o tom informovali na evidencii obyvateľstva na mestskom úrade. Ide tak o menší počet, ako na základe celoštátneho sčítania obyvateľov, ktoré prebiehalo začiatkom minulého roka a ľudia sa sami online nahlasovali. 

Viac je v R. Sobote žien 11 486, mužov je 10 396. K R. Sobote sa počítajú aj obyvatelia mestských častí. Podľa údajov MsÚ najviac ich žije na Sobôtke, Bakte či Vyšnej a Nižnej Pokoradzi. Najmenej na Včelinci či Sabovej. Pred piatimi rokmi sa v rámci sčítania k obyvateľom R. Soboty prihlásilo 22 618 ľudí. Medziročne klesal počet od 160 do 230 obyvateľov. Najvýraznejší bol práve v minulom roku.

R. Sobota patrí k dlhodobo zmiešanému územiu, v ktorom žije viacero národností. Podľa údajov evidenciie obyvateľstva sa z hľadiska národnosti najviac obyvateľov mesta hlási k slovenskej. Ku koncu roka 2021 išlo o 14 419 obyvateľov. Druhú najväčšiu skupinu tvorili ľudia s maďarskou národnosťou s 7 321 obyvateľmi. K českej národnosti sa hlásilo zhrube 80 obyvateľov Rimavskej Soboty. K Rómom sa v R. Sobote hlásilo okolo 180 ľudí. 

Z hľadiska veku je v R. Sobote detí do 3 rokov 544, od 3-6 rokov 561, od 6-15 rokov 1 911, od 15-18 rokov 643, od 18 do 60 rokov 12 485.  V R. Sobote je 5 738 obyvateľov nad 60 rokov. 


Zdroj: vobraze.sk