Poslanci v R. Sobote schválili spolufinancovanie projektu na vybudovanie protipožiarnej ochrany na zimnom štadióne

Poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva na svojom včerajšom rokovaní schválili zmeny v platnom územnom pláne mesta. Ako uviedol architekt Ján Baran, tie sa týkali jedenástich lokalít, niektoré boli riešené z podnetu mesta. Išlo hlavne o plochy pre IBV Sobôtka a vybudovanie domova dôchodcov na Sobôtke, ako aj vybudovanie parkoviska na Ul. Rimavskej a rozšírenie parkoviska na Kurinci. Ďalšie lokality boli podľa jeho slov riešené na základe podnetu fyzických alebo právnických osôb. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj spolufinancovanie projektu vo výške 30 % na vybudovanie protipožiarnej ochrany na zimnom štadióne. Podľa predloženého materiálu mesto predložilo žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu. Celkové náklady na projekt sú vyčíslené na takmer 300 tisíc eur, pričom spolufinancovanie mesta vo výške 30 percent predstavuje sumu takmer 90 tisíc eur. Príspevok z Fondu na podporu športu je vyše 209 tisíc eur v prípade, že mesto uspeje s podanou žiadosťou.

Poslanecký zbor ďalej prerokoval správu o činnosti mestskej polície za minulý rok. Poslanec Viliam Vaš (Alternatíva-Za rozvoj mesta) v diskusii k tomuto bodu poznamenal, že by sa malo uvažovať o zakúpení nového motorového vozidla pre mestskú políciu, pričom peniaze na jeho kúpu by sa mohli vyčleniť v rámci ďalšej zmeny rozpočtu.

Keďže poslanec Ferenc Auxt (Alternatíva-Za rozvoj mesta) sa vzdal členstva v Dozornej rade spoločnosti STEFE Rimavská Sobota, poslanci ho odvolali z dozornej rady a namiesto neho za jej člena zvolili poslanca Tomáša Slivu (Alternatíva-Za rozvoj mesta). Zmeny nastali aj v radách škôl a tiež v komisii pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu, kde zastupiteľstvo odvolalo Andreja Borosa, ktorý sa vzdal členstva v komisii.

Po utorňajšom rokovaní zastupiteľstva je už známe zloženie jednotlivých výborov mestských častí (VMČ) v Rimavskej Sobote. Poslanci schválili predložený materiál, týkajúci sa ich zloženia, s niekoľkými menšími úpravami jednohlasne. Obyvatelia si volili zástupcov do VMČ na verejných zhromaždeniach, ktoré prebehli v marci a apríli. V R. Sobote bude fungovať celkovo jedenásť VMČ. Vo VMČ Staré mesto – Chrenovisko budú pracovať štyria členovia a poslanci Ladislav Rigó ml., Peter Gulik, Michal Demeter a Eva Bornayová, ktorí boli zvolení za prvý volebný obvod. Predsedom sa stal Peter Baláž a podpredsedom Peter Ehn. VMČ Vyšná Pokoradz bude mať piatich členov. Predsedníčkou sa stala Barbora Valaskaiová a podpredsedníčkou Jana Kochanová. Vo výbore budú pracovať aj poslanci zvolení za prvý volebný obvod.

Do VMČ Rožňavská-Šibeničný vrch-Sabová-Vinice zvolili občania troch členov, okrem nich tam budú pracovať aj poslanci Erika Juházsová, Štefan Tankó, Zsolt Főző a Radovan Ceglédy. Predsedom výboru bude Peter Molnár a podpredsedom Zoltán Bán. Vo VMČ Nižná Pokoradz bol za predsedu zvolený Krisztián Szabó a za podpredsedu Tomáš Tankó. Okrem nich tam bude pracovať ďalší člen a tiež štyria poslanci zvolení za druhý volebný obvod. Vo VMČ Bakta bola za predsedníčku zvolená Andrea Turoňová, podpredsedom sa stal Tibor Molnár. Vo výbore bude pracovať celkovo päť členov a štyria poslanci zvolení za druhý volebný obvod.

VMČ Sídlisko Rimava – Malohontská bude mať piatich členov. Predsedníčkou sa stala Daniela Kӧbőlová a podpredsedom poslanec Roman Vaľo. Okrem neho sú členmi výboru aj ďalší poslanci – Štefan Baláž, Obaidullah Mir a Ferenc Auxt. VMČ Sídlisko Západ má celkovo 11 členov. Za predsedu bol zvolený Tibor Figei a podpredsedu Gabriel Szántó. Vo výbore sú aj šiesti poslanci za štvrtý volebný obvod Ivan Hazucha, Viliam Vaš, Michal Slovák, Attila Halász, Anna Šimková a Pavel Zvara. Do VMČ Sobôtka-Kľačany si občania spomedzi seba zvolili piatich členov. Predsedníčkou sa stala Gabriela Ľuptáková a podpredsedníčkou Marta Hajnovicsová. Vo výbore budú pracovať aj šiesti poslanci zvolení za štvrtý volebný obvod.

Zdroj: vobraze.sk