Zisťovali sme, prečo v piatok nepočuť v meste sirény. Môže za to Pavian

Zrejme viacerí z vás zaregistrovali, že v piatok na poludnie už dlhší čas nepočuť preskúšavanie sirén. Pravidelne sme ich predtým počuli z budovy bývalého župného úradu a radnice Mestského úradu v Rimavskej Sobote každý druhý piatok. Čo sa však stalo? Testovanie sirén nebolo nikdy zrušené. Ako ďalej pre vobraze.sk vysvetlil Karol Anger, vedúci odboru krízového riadenia na Okresnom úrade Rimavská Sobota, na území mesta Rimavská Sobota máme od roku 2015 vybudovanú novú sieť autonómnych sirén takzvaných Pavianov. Spúšťané sú na diaľku z varovacieho a vyrozumievacieho centra spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod.

„Nakoľko ide o celkom iný typ sirény, ako boli zastarané elektromotorické sirény, tieto sa skúšajú tichou skúškou, a preto občania môžu nadobudnúť pocit, že sa neskúšajú,“ priblížil. Zároveň ide aj o psychologický moment, aby si ľudia nenavykli na pravidelné hlasité preskúšavanie sirén. „Ľudia keď si na niečo zvyknú, potom to neberú ako niečo výnimočné. Keď siréna teraz zaznie, tak každý by sa mal aspoň zamyslieť, že prečo ide,“ upozornil.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Nové Paviany sa hlasitou skúškou spúšťajú len dvakrát v roku podľa harmonogramu, spravidla v júni a decembri. Je možné k nim pripojiť aj hovorenú informáciu.

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú nasledovné:

a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

c) „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

d) „VZDUŠNÝ POPLACH“ – (počas vojny a vojnového stavu) dvojminútový kolísavý tón

Nazreli sme do odolného úkrytu v Rimavskej Sobote + foto

Zdroj: vobraze.sk, minv.sk