Prezidentka Čaputová ocenila osobnosti. Zanietená učiteľka z Blhoviec bola medzi nimi

Zuzana čaputová  a Zita Ádámová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila Radom Ľudovíta Štúra II. triedy zanietenú učiteľku Zitu Ádámovú z Blhoviec. Má 77 rokov, pôsobí v Zväze pedagógov, je autorkou viacerých učebníc a zasvätila svoj život žiakom, ktorých materinský jazyk je maďarský. Zohrala významnú úlohu pri zavádzaní nových pedagogických metód v maďarských školách na Slovensku. Ocenenie si prebrala z rúk prezidentky v budove Slovenskej filharmónie v nedeľu.

„Bolo to veľmi veľké prekvapenie, nechcela som tomu uveriť,“ povedala pre vobraze.sk Zita Ádámová, ktorá o sebe hovorí ako o bežnom človeku, ktorý je stále aktívny. Je maďarskej národnosti a obzvlášť ju prekvapilo, že dostala takéto ocenenie a uznanie od prezidentky Slovenskej republiky. Svoju činnosť robí v prospech spoločnosti, v prospech Gemera, maďarských škôl či minority.

Niekoľko rokov pôsobila v Komárne vo vedení Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Stále navštevuje vytvorené regionálne pedagogické pracovisko v Rimavskej Sobote. Podľa jej slov sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov, vedie 30-hodinové vzdelávanie v oblasti pedagogického projektu a kooperatívneho vyučovania. „Chcela by som, aby náš región bol ako Toskánsko, lebo máme veľa takých prírodných a kultúrnych hodnôt, ktoré by si zaslúžili, aby si táto oblasť mala pozornosť každého občana,“ priblížila Ádámová, ktorá si ocenenie starostlivo odložila a plánuje ho ukázať aj svojim kolegom.

Učiteľskej praxi sa venovala od skončenia štúdia maďarčiny a slovenčiny na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1969. V rokoch 1999 až 2002 stála na čele Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a až do roku 2015 bola jeho podpredsedníčkou. Vtedy odišla do dôchodku. „Vo svojom okolí bola známa ako zanietená učiteľka, ktorá žila svojou profesiou. Snažila sa obohatiť vyučovanie o nové prístupy a aktivity, nacvičovala so žiakmi divadelné hry, pripravovala ich na recitačné súťaže. Popri tom im vštepovala lásku k regiónom Gemera a Novohradu, s ktorými sa spája jej život,“ uvádza sa na sociálnej sieti prezidentky Čaputovej na adresu ocenenej Zity Ádámovej. Tá je autorkou viacerých učebníc, jej regionálna čítanka Miesto, kde žijeme, vyústila do zrodu nového školského predmetu – regionálnej výchovy.

Zita Ádámová mimoriadne významne prispela a stále prispieva k zlepšeniu života škôl gemerského regiónu. Podporuje znevýhodnené málotriedky a presadzuje, aby sa regionálne a miestne hodnoty stali neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania.

Zdroj: vobraze.sk, fb Zuzana Čaputová