Vo Veľkom Blhu nájdete kaštieľ aj misijný dom

Navštívili sme obec Veľký Blh. Jej dominantou je reformovaný kostol, ale aj barokový kaštieľ zo 17. storočia. Ten slúži ako Domov sociálnych služieb Femina. Je národnou kultúrnou pamiatkou a je umiestnený uprostred anglického parku. Park je tiež národná kultúrna pamiatka, spolu s kaštieľom patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Najnovšie je na parku oznam, že vstup na vlastnú zodpovednosť.

Obec má zdravotné stredisko, zrevitalizované centrum či neďaleko nanovo postavený misijný dom Don Bosco. Pristavený bol ku starej rozpadajúcej sa katolíckej škole. Na druhej strane obce je pri hlavnej ceste policajná stanica. Nad obcou sú ruiny Blžského hradu, ktorému sme sa vo fotoreportáži z návštevy zvernice venovali nedávno.