Soboťania reagujú na pozastavené autobusové spoje petíciou

Soboťania spísali petíciu za opätovné zavedenie autobusových liniek, ktoré prechádzajú cez Rimavskú Sobotu. Viaceré totiž chýbajú od zavedenia pandemických opatrení a po uvoľnení protipandemických opatrení neboli opätovne obnovené. Ako pre vobraze.sk ďalej priblížila iniciátorka petície Eva Pikulová, ide o dosť závažnú tému, ktorá sa týka ľudí, ktorí tu žijú a cestujú verejnou dopravou. „Preto je dôležité, aby sa k nej vyjadrilo aj čo najviac ľudí. Ide tu o nás. S petíciou sme prišli aj kôli tomu, že VUC Banská Bystrica do televízie vyhlásila, že nevedia o tomto probléme s autobusovými spojmi,“ povedala a dodala, že zatiaľ majú viac ako tristo podpisov.

Spomedzi autobusových liniek spomína napríklad spoj Lučenec Banská Bystrica s odchodom z Lučenca o 16.50 hod. do Rimavskej Soboty. Problémové sú však aj iné spoje, ktoré sa dostanú do diskusie práve aj vďaka tejto petícii.

„V súčasnej dobe sú protipandemické opatrenia minimálne. Obnovila sa mobilita obyvateľstva za prácou, štúdiom, zdravotnou starostlivosťou, uplatňovaním práv v orgánoch verejnej moci a za oddychom a kultúrou. No zrušené autobusové linky prechádzajúce Rimavskou Sobotou obnovené neboli. Kompetentné orgány vo verejnom záujme majú zabezpečovať prepravu osôb, aby si mohli uplatňovať svoje základné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky, pretože nie každý občan vlastní adekvátny dopravný prostriedok. No v tomto prípade to tak nie je. Rimavská Sobota má len jeden priamy spoj do sídla VÚC Banskej Bystrice. Obyvatelia mesta sú nútení hľadať alternatívne spôsoby dopravy, prípadne nemôžu uplatňovať svoje základné práva a slobody zaručené ústavou Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby naše požiadavky uvedené v petícii boli splnené,“ uvádza Pikulová v petícii.

Petíciu môžete podporiť aj formou online tu

Zdroj: vobraze.sk