Mesto R. Sobota bude rekonštruovať komunikácie v trinástich lokalitách, berie si úver

ilustračné foto

Mesto Rimavská Sobota zrekonštruuje komunikácie v 13 lokalitách. Ide predovšetkým o obnovu chodníkov a na tento účel si vezme úver vo výške 257 478 eur. Jeho prijatie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom utorkovom (28. 6.) zasadnutí jednomyseľne 14 hlasmi.

Obnovu miestnych komunikácií schválilo MsZ treťou zmenou tohtoročného rozpočtu už na svojom zasadnutí na konci mája. Na tento účel bolo vyčlenených 165 000 eur. Podľa dôvodovej správy, ktorú dostali poslanci, však financovanie všetkých navrhovaných rekonštrukcií v zmysle predpokladaných hodnôt zákaziek nie je možné realizovať za uvedené finančné prostriedky. Riešením je podľa samosprávy prijatie spomínanej pôžičky s dobou splácania do 31. decembra 2032.

Úver bol pôvodne navrhovaný vo výške 179 338 eur, ako však na zasadnutí informoval vedúci ekonomického odboru Mestského úradu Rimavská Sobota Miroslav Bielak, došlo k navýšeniu sumy a zároveň k rozšíreniu zoznamu lokalít, v ktorých budú komunikácie obnovené. Má ich byť celkovo trinásť: ulice Cukrovarská, Malohontská, Jánošíkova, Dobšinského, Clementisa, Putru, Rožňavská (parkoviská), Mikszátha, Rybárska, sídlisko Rimava, Sobôtka, prepojenie ulíc Gorkého – Daxnerova (v tomto jedinom prípade ide o cestu a nie chodník) a parkovisko s chodníkom na Dobšinského ulici.

„Na základe predbežnej dohody so Slovenskou sporiteľnou by tento úver bol poskytnutý dodatkom k úveru, ktorý už máme schválený vo výške 878 176 eur. Čiže zostali by tie isté podmienky,“ vysvetlil Bielak. Dodal, že predpokladaná úverová zaťaženosť k 30. júnu 2022 by po prijatí tohto úveru bola na úrovni 22,64 percenta bez kontokorentného úveru 400 000 eur.

K úveru sa vyjadril aj hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz, podľa ktorého bude mať zvýšenie objemu finančných prostriedkov v rámci úveru len minimálny rozdiel pri celkovom dlhu mesta. „Zákonné podmienky, ktoré sú stanovené, budú dodržané,“ skonštatoval Csirmaz.

Poslankyňa Erika Juhászová sa ešte pýtala, prečo nie je medzi lokalitami, ktoré budú obnovené, aj Šibeničný vrch. „To už bolo minule, do druhej zmeny rozpočtu sme tam dali peniaze,“ odpovedal jej primátor Jozef Šimko.
Ten mal na záver ešte jednu poznámku. „Pri takomto dôležitom hlasovaní, kde ideme budovať ulice, chodníky mesta Rimavská Sobota, pán Vaľo opustí miestnosť a ide asi cikať. Toto je drzosť na entú,“ podotkol primátor na margo toho, že predseda klubu Odvážme sa zrýchliť krátko predtým vyšiel von zo zasadacej miestnosti.

Zdroj: vobraze.sk