Čistenia robia na etapy a podľa harmonogramu

Povodie rieky Rimava prečisťovali od drevín aj túto jar. Pri Rimavskej Sobote ide o dva úseky. Pracovníci zo Správy povodia Slanej sa v rámci možností zamerali na časť, ktorú Soboťania využívajú na dlhšie či kratšie prechádzky, alebo športové aktivity. Ide o úsek pod Rimavskou Sobotou pri Sabovej smerom na Rimavské Janovce, ako aj smerom od Čerenčian na Malé Teriakovce. Čistenia robia na etapy a podľa harmonogramu. V správe majú 2 500 kilometrov vodných tokov. Cieľom týchto zásahov na vodných tokoch je skultúrnenie prostredia, ako aj v prípade potreby umožnenie ich zásahov na toku.