OK ENGLISH: Využite možnosť prihlásiť svoje deti do tábora anglického jazyka a športu

Ešte pár dní máte na to, aby ste svoje deti prihlásili na očakávaný a obľúbený jazykový tábor od spoločnosti OK ENGLISH – anglické štúdio. Využite preto možnosť prihlásiť naň vaše deti. Termín bol do 20. novembra, ale vzhľadom na predĺženie lehoty projektu sa dá prihlásiť ešte aj neskôr.
Tábor anglického jazyka a športu pre deti vo veku 4 až 18 rokov, ktorý sa uskutoční v obci Nemecká pod stálym profesionálnym pedagogickým a zdravotníckym dozorom, usporiada spoločnosť z Rimavskej Soboty. Konať sa bude začiatkom augusta 2022. Potrvá šesť dní. Viac o pripravovanom tábore prezradila manažérka a lektorka anglického jazyka v OK ENGLISH – anglické štúdio Jana Hanuštiaková.

Keďže sa naša inštitúcia zameriava na vzdelávanie a najmä na vzdelávanie v oblasti anglického jazyka, prirodzene aj náš tábor smeruje do tejto oblasti. Anglický jazyk je svetovým jazykom, na Slovensku je to maturitný jazyk, mnohé povolania nevyhnutne vyžadujú znalosť tohto cudzieho jazyka. Pre budúcnosť detí je veľmi dôležitý, čo si uvedomujú deti i ich rodičia. Angličtina sa dobre učí, zvyčajne ju majú deti radi, pretože je všade okolo nás – v rádiách, na internete, v „počítači“, atď. Aj keď sa program tábora prispôsobuje vekovej skladbe detí, vždy sa vzdelávame v anglickom jazyku. Deti si zopakujú angličtinu, naučia sa i niečo nové, rovesníci z rôznych škôl a miest sa porovnajú, zasúťažia si. Angličtina predsa nie je len drina nad učebnicou! Dá sa učiť aj zábavnou a hravou formou. A presne to je cieľom nášho tábora.

Zdravý životný štýl potrebuje aj pohyb. Preto mu v tábore venujeme zvýšenú pozornosť. Tento rok to bude znova formou tréningov s učiteľom a úspešným športovcom Tiborom Figeim, ktorý deťom predstaví i japonské bojové umenie chanbaru. Pre obrovské nadšenie, ktoré vždy tento šport zožne, ho opakovane zaraďujeme do programu.

Nadviazali sme i spoluprácu so Slovenským Červeným krížom, územný spolok Rimavská Sobota. Deti absolvujú ukážky prvej pomoci, naučia sa základy podania prvej pomoci pri zlomeninách, krvácaní i šoku.

Program vypĺňame i nespočetnými voľnočasovými aktivitami, ktoré sú zábavné, poučné i zdraviu prospešné. Spomenieme Splav Hrona, Karneval z ničoho, Treasure hunt (Hľadanie pokladu), Izba baví izbu, disco, táborovú olympiádu, turistiku, wellness. Motiváciou pre zapojenie sa do aktivít a podanie čo najlepšieho výkonu sú rôzne vecné odmeny pre jednotlivcov i skupiny.

Kvalitný program, bezchybné stravovacie a ubytovacie služby, profesionálny prístup zdravotníčky a vychovávateľov ochotných a priateľských 24 hodín denne vytvoria fantastickú a neopakovateľnú atmosféru. V prípade zrušenia tábora z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie vám budú všetky financie vrátené.

OK ENGLISH – anglické štúdio s.r.o pôsobí v Rimavskej Sobote 9 rokov. Viac o nich sa dozviete tu.

Aktualizované 19. novembra

Zdroj: Jana Hanuštiaková OK ENGLISH – anglické štúdio s.r.o