Na ZŠ Š. M. Daxnera vytvorili oddychovo – športovú zónu


„Rozhýb svoje telo“. To je názov úspešného projektu v rámci grantového programu Projekty zamestnancov pod záštitou nadácie Volkswagen Slovakia na Základnej škole Štefana Marka Daxnera v Rimavskej Sobote. Projektový tím v zložení pedagógovia školy (Mgr. Ján Kurák, Mgr. Daniela Dóšová, Mgr. Denisa Csanková), školník (Peter Filipiak) spolu so zamestnancom Volkswagen Slovakia (Tomáš Dóša) a ďalšími dobrovoľníkmi vytvoril kombinovanú oddychovo-športovú zónu, ktorá pozostáva z lezeckej steny obklopenej žinenkami, uzavretým dreveným systémom, sedacími vakmi, taburetmi vhodnými na oddych, balančnými podložkami a gymnastickými loptami, ktoré sú účinné najmä pri precvičovaní rovnováhy, ale taktiež posilňujú svaly celého tela. Aktívna hracia časť zahŕňa stolný tenis, vzdušný hokej a stolný futbal, kde si žiaci rozvíjajú najmä spoluprácu, zdravú súťaživosť a aktívny pohyb.

Cieľom tohto projektu je zvýšenie pohybovej aktivity detí, zníženie rizika výskytu obezity a zároveň podpora nielen fyzického, ale aj psychického zdravia našich žiakov. V súčasnej dobe deti a mladiství trávia priveľa času na mobilných telefónoch, čomu sa aj prostredníctvom oddychovo-športovej zóny snažíme zabrániť. Vďaka tejto športovej zóne trávia žiaci našej školy voľný čas cez prestávky a popoludňajšie hodiny naozaj aktívne a zmysluplne, učia sa zdolávať prekážky, čím posúvajú svoje hranice. Priestory chodby sme premenili na moderné, atraktívne a inšpirujúce prostredie. Cez prestávky to u nás jednoducho žije.

Dňa 23.septembra sa na našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie tejto oddychovo-športovej zóny za prítomnosti bývalých žiakov našej školy, úspešných hokejistov klubu HKM Rimavská Sobota, Richarda Tömösváryho a Dávida Révesza, ktorí sú súčasne krstnými rodičmi tohto úspešného projektu. Slávnostné otvorenie bolo súčasťou účelového cvičenia našej školy. Počas neho žiaci spolu s pedagógmi a krstnými rodičmi absolvovali rôzne športové aktivity a súťaže, mimoriadne dôležitý kurz poskytovania prvej pomoci za účasti odborníkov SČK Rimavská Sobota, riešili topografické zadania, rôzne dopravné situácie a zaoberali sa aj civilnou ochranou. Žiaci a pedagógovia nadobudli nové vedomosti a zručnosti a zároveň si zmerali svoje sily v športových aktivitách.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká beseda s členom horskej záchrannej služby, ďalšie športové aktivity a postupné úpravy tejto športovo-oddychovej zóny. Touto cestou by sme sa veľmi radi poďakovali Nadácii Volkswagen za finančnú podporu a možnosť vzájomnej spolupráce, zamestnancovi Volkswagen Bratislava, vedeniu školy, pedagógom aj nepedagogickým zamestnancom školy, rodičom a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.

Zdroj: Denisa Csanková, ZŠ Š.M. Daxnera, PR – článok