MŠ v Jesenskom má nové zameranie. Patrí medzi technické škôlky a je prvou tohto druhu v okrese R. Sobota

V obci Jesenské ponúkajú deťom v materskej škole výučbu a rozvoj technického myslenia, a to hravou formou. Aktuálne sa s novým zameraním zaradili medzi desiatky technických materských škôl, ktoré sú zatiaľ len v niektorých mestách na Slovensku. Je prvou s takýmto projektom a charakterom v okrese Rimavská Sobota. Malé dielničky majú v dvoch triedach a minulý piatok ich prišiel otvoriť národný koordinátor projektu Technické škôlky Peter Beck.

„Dnes otvárame 46 škôlku a na stole máme ďalších 28 projektov. Sme veľmi radi, že sa deti naučia princípu jednoty, tímovosti, váženia si jeden druhého a zapoja aj rodičov do projektov,“ povedal Beck a dodal, že niekedy ani sami rodičia nie sú až tak zruční, ako mali starých rodičov, aby vychovávali deti ku kreativite, zručnosti, tímovosti a pripravili dieťa do ďalšieho života. „Zatiaľ sa nám to darí. Za desať rokov máme deti na druhom stupni ZŠ a sú úplne iné aj v systéme správania či techniky. Robíme to vo voľnom čase a nie sme za to platení,“ priblížil a dodal, že so Združením miest a obcí podpísali memorandum o spolupráci a takto sa budú môcť zapojiť všetky škôlky, ktoré o to prejavia záujem. 

„Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás,“ hovorí starosta obce Gabriel Mihályi.

Súčasťou projektu bolo aj zaškolenie učiteliek v rámci trojdňového školenia. Novú metodiku osem učiteliek prišla zaškoliť lektorka z Fiľakova. „Bez tejto metodiky by sme sa nevedeli pohnúť. Nejde len o nástroje, financie, ale aj metodiku. Vedomosti sú dôležité,“ priblížil Mihályi a spomenul, že projekt Technika hrou bol podporený sponzorsky sumou dvetisíc eur a približne rovnakou finančnou čiastkou prispela aj obec. Z financií nakúpili stoly, vrtačku a z príspevku bolo uhradené aj školenie. „Obec investovala ďalšie financie na nákup materiálu,“ povedala riaditeľka škôlky. 

Do obce Jesenské chceli podľa starostu priniesť niečo inovatívne, aby obyvatelia mali pocit, že aj ich deti dostávajú také isté možnosti, vzdelanie, príležitosti, ako iné mestá na Slovensku. „Je to naša dlhodobá koncepcia,“ hovorí Mihályi a dodáva, že popri technickom vzdelávaní rozbehli aj environmentálne vzdelávanie. Deti tak majú praktický kontakt so životom a okolím, aby to nebolo len o knižkách či dataprojektore, ale aby vedeli chytiť do ruky materiál, rastliny. „Teším sa na ďalší školský rok a počas leta pripravíme pre deti ďalšie aktivity,“  dodal. V materskej škole v Jesenskom mali tento školský rok 89 detí, čo bolo doposiaľ najviac. Ako dodal, umožnilo to aj rozšírenie priestorov MŠ a prístavba s dvomi triedami.


Technické škôlky podporuje aj metodicky „Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Garantkou projektu Technické školy na území Slovenskej republiky je Iveta Radičová a národným koordinátorom Peter Beck. „Ďakujeme im za podporu,“ dodal starosta Gabriel Mihályi.

Viac o šôlke sa dozviete na oficiálnej stránke obce


Zdroj: PR-príspevok, MŠ Jesenské