V R. Sobote budú zvyšovať dane

Rimavskosobotskí poslanci tretíkrát v tomto roku upravovali mestský rozpočet. Na utorňajšom rokovaní mestského zastupiteľstva zmenili aj rokovací poriadok a zrušili niekoľko všeobecno-záväzných nariadení (VZN).

Rozpočet Rimavskej Soboty je po tretej zmene prebytkový vo výške 1830 eur. Príjmy sa navýšili o 102 821 eur na 28 539 277 eur, pričom výdaje budú vyššie o 101 091 na 28 537 447 eur. Ako uviedol vedúci ekonomického odboru na mestskom úrade Miroslav Bielak, úpravy vyplynuli zo zmien a informácií, ktoré mesto dostalo v priebehu tohto roka, hlavne čo sa týka podielových daní, alebo nových dotácií, či príspevkov od štátu. „V bežných príjmoch sú najväčšie zmeny v znížení výnosu z dane príjmov fyzických osôb, avšak dostali sme už príjem 132 903 eur na vykrytie výdavkov súvisiacich s negatívnym dôsledkom inflácie v roku 2023, čo ešte medializovala Ódorova vláda,“ vysvetlil Bielak. V zmene rozpočtu je podľa neho aj navýšenie škôl a školských zariadení o 324 537 eur, no táto suma ide aj do výdavku a neovplyvnila rozpočet. V kapitálových príjmoch sa zmena týkala zníženia dotácie. Ide o projekt digitálne mesto, kde odstúpil dodávateľ od realizácie diela, ako aj zníženie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu na Hostinského ulici z dôvodu zmeny výmery chodníkov o 388 metrov štvorcových.

Vo výdavkovej časti sú len menšie úpravy, ktoré sa týkajú napríklad aj zmien vo financovaní opráv ciest, chodníkov a parkovísk z dôvodu upresnenia jednotlivých položiek na základe verejného obstarávania. V rámci diskusie k tomuto bodu poslanci hovorili aj o racionalizačných opatreniach na budúci rok, keďže mesto nebude vedieť hospodáriť s rovnakými výdavkami ako v tomto roku. Podľa primátora mesta Jozefa Šimka sa vedenie mesta dohodlo, že sa nebude siahať len na výdajovú časť, ale aj na príjmovú, čiže sa budú musieť zvyšovať dane. „Máme mínus približne 1,4 milióna eur vzhľadom na to, že bývalá vláda nariaďovala samosprávam zvyšovať platy jednak učiteľom a jednak zamestnancom, ale pritom samosprávam tieto finančné prostriedky neposlala,“ uviedol primátor s tým, že je dohoda, že sa dane zvýšia v priemere maximálne o 30 až 32 percent a nie o 100 alebo 80 percent, ako uvažujú v iných mestách.

Na utorňajšom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili aj kontokorentný úver vo výške 400 tisíc eur, čo je vlastne povolené prečerpanie na mestskom účte. Prešiel aj návrh na zmenu rokovacieho poriadku, z ktorého bola vypustená veta, aby sa poslanci zúčastňovali na rokovaniach zastupiteľstva vhodne spoločensky oblečení. Takisto bola vypustená časť, že živé vysielanie alebo vyhotovenie záznamu z rokovania je povolené len pre tých, ktorí 5 dní pred zasadnutím MsZ oznámia mestskému úradu svoju účasť, pričom bez oznámenia bolo možné vyhotoviť živé vysielanie alebo záznam len do schválenia programu zasadnutia. Poslanci do podoby rokovacieho poriadku zasiahli po proteste prokurátora.

Poslanecký zbor zvolil za člena Komisie verejného poriadku a prevencie kriminality riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v R. Sobote Petra Pláštika. Zrušené boli tri VZN, ktoré boli po zmene zákona neplatné a schválené bolo doplnenie územného plánu mesta R. Sobota.

Zdroj: vobraze.sk