V Čerenčanoch nedávno dokončili asfaltovanie

Nazreli sme do neďalekej obce pri Rimavskej Sobote, kde nedávno dokončili asfaltovanie. V uplynulých rokoch tu vznikla IBV a do obce sa prisťahovali noví ľudia a mladé rodiny.Kraje prístupovej cesty podľa starostky Čerenčian Zuzany Študencovej budú zavozené štrkom čím dôjde k spevneniu krajníc.

Okrem prístupovej cesty dali vynoviť asfalt aj priamo v obci. Ide o Železničnú ulicu smerujúcu k železničnej stanici či domu smútku. Tento úsek hradili z financií obce. Prístupovú komunikáciu opravoval BBSK.