Toto miesto je spojené s motoristickým športom

Občianskemu združeniu Motošport RS bola schválená výpožička vyše 30 500 m2 v lokalite Včelinec aj pre ďalšie obdobie. Rimavskosobotskí poslanci tak urobili ešte na svojom februárovom rokovaní. Zastupiteľstvo odsúhlasilo výpožičku nehnuteľného majetku pre toto OZ do konca roku 2030.

Zmluva o výpožičke bola uzavretá v posledný marcový deň. Ide o bezplatné užívanie pozemku.

Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť vstup naň dopravnou značkou tak, aby bol pohyb cyklistov a peších na cyklistickej trase, ktorá križuje vstup na pozemok, bezpečný.