Tábor spojil deti z viacerých menšín. Zatancovali si čardáš

Občianske združenie Jazdecký klub EXCEL MADON zorganizovalo v dňoch od 26. do 30. júla 2021 pobytový tábor pre deti a mládež pod názvom „ Spája nás vášeň pre čardáš“. Zrealizovali ho v hoteli Zerrenpach Látky a bol zameraný na rozvoj talentu a odovzdávanie si skúseností a zručností navzájom, hlavne v oblasti tanca. Konkrétne išlo o čardáš, ako aj prezentáciu histórie a kultúry daných etník ( maďarské, rómske, goralské, slovenské), spoznávaniu prípravy jedál, príbehov, spievanie piesní a hry na hudobné nástroje.

Podporený bol sumou 6 500 eur z fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Vďaka dotácii sme zakúpili karaoke súpravu a keyboard na následnú činnosť detí a zmysluplné trávenie voľného času. Deti mali možnosť kúpania sa a výletu do OZ Príroda pre deti v Mojíne, kde im boli predstavené sokoliarske ukážky a lukostreľba.

Tábora sa zúčastnili deti a mládež troch menšín: maďarskej, rómskej, goralskej a slovenskej väčšiny. V ďalšej fáze účastníci, deti zo súboru ROMANO DROM z Hnúšte, nad ktorými OZ drží patronát mali možnosť prezentovať verejnosti všetko, čo sa počas pobytového tábora naučili na podujatiach v Kokave nad Rimavicou a Detve. Bol to pilotný projekt nášho združenia zameraný na interkultúrny dialóg, no určite nie posledný.

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

Kultminor

Zdroj: PR-správa – Veronika Muránska