Deti v tábore spoznávali históriu národa

V Rimavskom Brezove sa konal ďalší tábor pre deti a mládež vo veku  od 4 do 18 rokov, ktoré počas prázdnin nemajú kam ísť. Tábora sa 1. augusta až 5. augusta zúčastnili deti, ktoré počas prázdnin nemajú kam ísť. Tentokrát sa oboznamovali s históriou. Účasťou detí na tábore odbremenili rodičov od strachu, čo robí ich dieťa v čase, kedy oni nie sú s nimi doma, nakoľko sú práve v zamestnaní.

Nakoľko bol 4. augusta Deň Matice slovenskej, rozhodli sme sa tábor znovu zamerať aj na spoznávanie a oboznamovanie sa detí s históriou národa, štúrovcami, vznikom a poslaním Matice slovenskej. Z blízkeho okolia z obce Vyšný Skálnik pochádzal aj spoluzakladateľ Matice slovenskej štúrovský básnik Ján Botto. Tábora sa zúčastnili aj deti z tejto obce, ktoré aktívne oboznámili kamáratov v tábore s osobnosťou Jána Bottu a obcou Vyšný Skálnik, kde je zriadená izba Jána Bottu.

V obci Vyšný Skálnik začína aj náučný chodník Po stopách Maginhradu o ktorom sme deti informovali. Prostredníctvom rôznych tvorivých dielní sme u detí rozvíjali ich motoriku. Deti sme naučili vlastnej literárnej tvorbe, písali príbehy, poviedky a básne, jednotlivé si mali možnosť medzi sebou aj hodnotiť. Prostredníctvom prednášok sme ich budeme oboznamovali s našim regiónom, jeho danosťami a zaujímavosťami.. Deti sme zapájali do aktivít súvisiacich s upratovaním, domácimi prácami, ako umývanie riadu, odprataniu si vecí po sebe, učili ich vzájomnej tolerancii sa a pomoci si navzájom medzi sebou. Samozrejme deti sme viedli aj k zdravému životnému štýlu, potrebe pohybu a športovania, pre dobrý pocit a zdravie.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou BBSK v rámci VZN 36/2019, dotáciou 750 eur.

Zdroj: Veronika Muránska, sponzorovaný článok

BBSK