NDS odôvodnila pozastavenie výkupu pozemkov pod R2 Zacharovce – Bátka – Figa

Plánované diaľničné úseky rýchlostnej cesty R2 Zacharovce – Bátka a R2 Bátka – Figa, na ktoré apelujú samosprávy, stoja na výkupe pozemkov. „Na úseku R2 Zacharovce – Bátka sme vykúpili 77 percent pozemkov a na úseku R2 Bátka – Figa máme aktuálne vykúpených 98,5 percenta pozemkov,“ uviedla pre vobraze.sk Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti. Ako vysvetlila, pozastavenie výkupu pozemkov bolo z dôvodu nepridelených finančných prostriedkov. „Vo výkupe pozemkov sme pripravení pokračovať ihneď po pridelení zdrojov zo ŠR,“ dodala.

V prípade týchto rozpracovaných úsekov R2 v okrese Rimavská Sobota má NDS aktuálne spracované dokumentácie pre stavebné povolenie a zabezpečené podklady k stavebnému povoleniu. „Po ukončení majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov bude zo strany NDS podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia a následne spracovaný ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre ponuku na výber zhotoviteľa stavby,“ ubezpečila vedúca oddelenia komunikácie.

Podľa starostu obce Bátka Petra Hencza to bolo stopnuté v takej prípravnej fáze, čo nedáva logiku. „Mohli dokončiť výkupy a podať stavebné povolenie. Kedy sa to bude stavať, je už druhá vec,“ povedal Hencz, ktorý tento proces vidí ako zbytočné predĺžovanie. Ako dnes pripomenul, s poukazovaním na dokončenie procesov nechcú prestať ani v tomto roku aj keď ministerstvo sa naďalej odvoláva na Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR. Ten spomínané úseky R2 Zacharovce – Bátka ohodnotil až na 84. a Bátka Figa na 76. miesto. „Stále hľadáme rozumnejšiu cestu ako isť do štrajku,“ dodal.

Zemné práce hotové na 90 percent

Na stavbe R2 Mýtna – Lovinobaňa sú zemné práce hotové na 90 percent. Do užívania by tento úsek mal byť odovzdaný tento rok. Ide už o preložený termín.

„Za sebou máme kompletnú realizáciu preložiek inžinierskych sietí a aktuálne riešime konštrukčné vrstvy vozoviek,“ spomenula Žgravčáková. Podľa jej slov z 13 mostných objektov má 9 mostov dokončenú nosnú konštrukciu. Zároveň dodala, že na mostných objektoch robia montáž mostných záverov, rímsy, schodiská a dochádza k úprave svahov pod mostami. Na protihlukových stenách je zrealizované zakladanie veľkopriemerových pilót a prebieha montáž oceľových stĺpov. „Stavebné práce budú ďalej pokračovať v položení asfaltových vrstiev vozovky a na mostných objektoch sa dokončia monolitické rímsy a izolácia,“ skonštatovala.

Pracuje sa aj na úseku stavby R2 Kriváň – Mýtna. V súčasnosti tu prebiehajú práce na geotechnickom monitoringu, realizujú sa prekládky inžinierskych sietí. Pokračujú realizácie zemných prác, preložka cesty I/16 a práce na prístupových cestách k mostom. „Na mostných objektoch sa realizujú výkopy pre zakladanie pilierov a ich zabezpečenie stability svahov, ďalej realizácia mikropilót a veľkopriemerových pilót, viazanie armatúry a betonáž základov. Na už zabetónovaných základoch sa realizujú piliere. Ukončených je 16 prekládok inžinierskych sietí,“ uzavrela vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Výstavba R2 je stopnutá. Starosta štrajk nevylúčil