Hrachovčan Bálint má záľubu v dejinách. Prepojil ju s pozíciou učiteľa i riaditeľa základnej školy

Rastislav Bálint bude pokračovať vo vedení ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove. Svoju pozíciu obhájil vo výberovom konaní už po tretíkrát. Konkurenta nemal. Bálint pôsobí ako riaditeľ ZŠ s MŠ v Hrachove dokopy už jedenásty rok.

Jeho plány vo vedení školy ostávajú nezmenené. Aktuálnou výzvou je pre školu zvládnuť zmeny, ktoré so sebou priniesla nová legislatíva. „Je pre nás dôležité prejsť novou reformou. Urobíme všetko preto, aby sme ju zvládli a dodržali všetko tak, ako má byť,” povedal pre vobraze.sk riaditeľ Rastislav Bálint (47).

Rodený Hrachovčan vyštudoval špeciálnu pedagogiku na Komenského Univerzite v Bratislave. Maturoval na poľnohospodársko-technickej strednej škole v Rimavskej Sobote. Ako sám hovorí, povolanie učiteľa nebolo jeho vysnívané.

„Nebol to môj detský sen. Vzhľadom na okolnosti, ktoré mi do života prišli som sa nakoniec v učiteľstve našiel,” priznáva Bálint, ktorého napokon ovplyvnila samotná pedagogická prax. Tá odštartovala v roku 1999, kedy sa zamestnal v bývalej špeciálnej škole v Hrachove. Pracoval tam ako vychovávateľ a neskôr ako učiteľ. Práve tu si uvedomil, že byť učiteľom ho napĺňa a chce touto cestou pokračovať ďalej. Pracovné skúsenosti získal aj v detskom domove, kde pracoval ako špeciálny pedagóg. Odtiaľ sa presunul na základnú školu v Hrachove, kde dodnes pôsobí.

Bálint prezradil, že v porovnaní s riaditeľstvom mu pracovná pozícia učiteľa bola bližšia. „Viac som sa našiel v učiteľstve. Pozícia riaditeľa so sebou prináša omnoho viac zodpovednosti aj viac administratívy. Takisto je potrebné sledovať stále meniace sa zákony,” hovorí riaditeľ, ktorého odmalička zaujímali dejiny. „Mňa stále baví a láka archeológia, dejiny a história. Kedysi som chcel byť historikom alebo archeológom,” priznáva. Našťastie dokáže prepojiť svoju záľubu v dejinách so súčasným povolaním. Vyučuje na prvom stupni, ktorého súčasťou je aj predmet Vlastiveda. Práve ten je s dejinami úzko prepojený a tam dokáže Bálint žiakom odovzdať svoje poznatky.

Práca učiteľa je v mnohých ohľadoch náročná a syndróm vyhorenia je u pedagogických pracovníkov pomerne častým javom. Riaditeľ Bálint sa s ním vysporadúva paradoxne práve v práci. „Dokážem vypnúť aj pri učení v triede. Je to pre mňa istým spôsobom relax. Tým, že som riaditeľ mám do týždňa sedem vyučovacích hodín a som rád, keď deti niečo naučím a keď s nimi komunikujem,” dodáva Bálint, ktorý si rád oddýchne aj pri čítaní náučnej literatúry. Podľa neho syndrómom vyhorenia trpia hlavne starší učitelia, na ktorých je už vyčerpanie badateľné.

Základná škola Sama Vozára v Hrachove má dokopy 180 žiakov. Okrem detí z Hrachova, školu navštevujú aj deti zo spádových obcí. Patria sem Veľké a Malé Teriakovce, Kociha, Vrbovce nad Rimavou, Selce, Vyšný a Nižný Skálnik. Školu navštevuje aj niekoľko žiakov z Rimavských Zalužian, či Rimavskej Bane. Školá má vo svojej evidencii aj 16 žiakov, ktorí si vyžadujú zvláštny prístup. Pre tých majú na škole zavedené podporné opatrenia.

Zdroj: vobraze.sk, foto: archív Rastislava Bálinta