Mestské zastupiteľstvo v Tisovci zriadilo stále komisie, zvolilo ich predsedov a členov

Tisovské mestské zastupiteľstvo zriadilo na decembrovom zasadnutí viaceré stále pracovné komisie. Za predsedníčku ekonomickej komisie zvolilo Hanu Homoľovú. Za členov tejto komisie boli zvolení – Mário Keleti, Jarmila Mašlárová, Katarína Mešková a Iveta Ondrejková. Za predsedu komisie výstavby, rozvoja mesta a cestovného ruchu zvolili poslanci Róberta Boháčika. Členmi komisie sa stali – Róbert Buchta, Jaroslav Hecko, Dušan Kojnok, Irena Milecová, Tatiana Kradláková a Roman Šotek.

Karol Kubíni povedie komisiu sociálnych služieb a školstva. Za jej členov boli zvolení – Veronika Cibuliaková, Petra Čipková, Katarína Dominiková, Júlia Hodoňová, Milan Matucha a Adriana Švarcová.

Zastupiteľstvo zvolilo Mateja Bindera za predsedu komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia a za jej členov – Nikoletu Dušovú, Danku Bálintovú, Jaroslavu Hruškovú a Kristiána Struhára.

Predsedom komisie kultúry a športu sa stal Erik Lopušný, za jej členov zastupiteľský zbor zvolil – Milana Cibuliaka, Alžbetu Debnárovú, Rudolfa Keletiho a Pavla Trnavského.

Komisiu ZPOZ „Človek-človeku“ povedie z pozície predsedníčky Marta Svobodovú. Jej členmi sa stali – Ján Belica, Michaela Durecová, Milan Matucha, Denisa Mániová, Kristína Nagyová, Štefan Sabó, Michal Stejskal, Ivana Szökeová a primátor Ján Vengrín.

Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zvolil poslanecký zbor Mateja Bindera. V komisii je za nezávislých poslancov, jej členmi sú ďalej Róbert Boháčik (KDH), Petra Čipková (Sme rodina) i Marta Svobodová (Smer – SD).

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci pozostáva z jedenástich poslancov. Sú nimi – Karol Kubíni, Hana Homoľová, Róbert Boháčik, Erik Lopušný, Matej Binder, Marta Svobodová, Mário Keleti, Nikoleta Dušová, Róbert Buchta, Petra Čipková a Ján Belica.

Zdroj: vobraze.sk, tisovec.com