Miestnu občiansku poriadkovú službu využívajú na Dúžavskej ceste i v meste. S jej členmi prevláda spokojnosť

Spolupracujú s mestskou políciou i príslušníkmi integrovaného záchranného systému na území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Dohliadajú na deti … Čítať ďalej Miestnu občiansku poriadkovú službu využívajú na Dúžavskej ceste i v meste. S jej členmi prevláda spokojnosť